Seksuele oriëntatie - Tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Seksuele oriëntatie gaat over tot wie iemand zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelt, met wie die relaties aangaat en over hoe iemand zichzelf noemt. Ruim 90% van de bevolking identificeert zichzelf als heteroseksueel, oftewel heeft een exclusieve voorkeur voor personen van de andere sekse. Andere seksuele oriëntaties zijn homoseksueel, lesbisch, biseksueel (LHB), panseksueel of aseksueel. 

Lesbische vrouwen voelen zich seksueel en/of romantisch aangetrokken tot vrouwen, homoseksuele mannen tot mannen en biseksuele mensen voelen zich aangetrokken tot twee genders, bijvoorbeeld tot mannen en vrouwen. Mensen die zich identificeren als panseksueel kunnen zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van alle genders. Je kunt dan ook denken aan mensen die zich identificeren als non-binair of genderfluïde. Aseksuele mensen voelen weinig tot geen aantrekkingskracht voor andere mensen en/of hebben geen behoefte aan seksueel contact. Wel kunnen zij romantische gevoelens hebben voor andere mensen. 

Het is in gesprek met een cliënt relevant om sensitief te zijn voor seksuele oriëntatie. Uit onderzoek blijkt dat LHB-personen vaker dan gemiddeld te maken hebben met negatieve reacties en geweld. Dit kan invloed hebben op hun welzijn en gezondheid. LHB-personen hebben bijvoorbeeld vaker last van psychische klachten en depressie, lopen meer risico op eenzaamheid en denken vaker na over zelfmoord dan heteroseksuele mensen. Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het welzijn van panseksuele en aseksuele mensen, maar de verwachting is dat zij in vergelijkbare mate als LHB-personen te maken krijgen met negatieve reacties. 

Niet altijd zal de hulpvraag van iemand die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, panseksueel of aseksueel is, gaan over diens seksuele oriëntatie. Het is daarom belangrijk om kennis te hebben over deze diversiteitsfactor en er sensitief voor te zijn, maar te voorkomen dat je op basis hiervan aannames doet. 

Hoe kun je als sociaal professional een cliënt goede ondersteuning bieden als deze problemen ervaart vanwege diens seksuele oriëntatie? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod.

Aan de slag met seksuele oriëntatie:

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk