‘Denk niet alleen in je eigen straatje, denk breed in het leggen van verbindingen’

In Brabant werken Zorgcentrum Pantein en Bibliotheek BiblioPlus al geruime tijd samen. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en wat levert het op voor mantelzorgers? In gesprek met Gerry Janszen - Thijssen, coördinator Informele Zorg bij Pantein, en Kiyara Venner, regisseur Leven lang leren bij BiblioPlus.

Kiyara Venner

Kiyara Venner

Hoe ziet jullie samenwerking er uit?

‘Een paar jaar geleden zijn we gestart met een kleine bibliotheek op locatie, in een woon-zorg centrum. Daar organiseerden we ook een aantal activiteiten. Die samenwerking is sindsdien gegroeid en versterkt. Wij willen als bibliotheek naar de mensen toekomen.’

Wat doen jullie samen voor mantelzorgers?

‘Wij willen drempels voor mantelzorgers verlagen, door informatie te verspreiden. Hoe meer je over mantelzorg hoort, hoe meer je er over nadenkt. We maken het bespreekbaar, mensen durven eerder en meer vragen te stellen. We hebben als bibliotheek niet alle kennis in huis, daarom werken we samen met andere organisaties. Zo hebben we al eens een wandeling speciaal voor mantelzorgers georganiseerd, waar een ervaringsdeskundige haar verhaal vertelde.’

‘Recent hebben we een informatiepunt geopend in de bibliotheek. Hier is iedereen welkom om vragen te stellen, over allerlei onderwerpen. Ook over mantelzorg. Vanuit dit informatiepunt kunnen we dan doorverwijzen naar ondersteuners.’

Hoe krijg je de organisatie mee?

‘Als bibliotheek is het niet meer dan logisch dat je samenwerkt met verschillende organisaties om ons heen. We hebben veel kennis beschikbaar, maar we willen ook kennis delen, ontmoetingsplaats zijn en mensen ondersteunen in basisvaardigheden. Lokale partners kunnen daarin helpen.’

Hebben jullie tips voor andere organisaties om samen te werken?

‘Wees niet bang om op elkaar af te stappen. Wij merken als bibliotheek dat mensen niet zo snel aan ons denken. We worden nog vaak gezien als plek waar je alleen boeken kunt lenen. Maar we doen veel meer dan dat! Door onze activiteiten kunnen we mantelzorgers even ontlasten en de hulpvrager en mantelzorger een leuke tijd bezorgen. Denk dus niet alleen aan zorgorganisaties om mee samen te werken, denk ook eens out of the box!’

Gerry Janszen-Thijssen

Gerry Janszen - Thijssen

Hoe ziet jullie samenwerking er uit?

‘In coronatijd was het ontzettend fijn dat de bibliotheek materialen kon leveren in onze huizen. Zo hadden we in iedere huiskamer een leuke activiteit, bijvoorbeeld de belevenistafel. Inmiddels hebben we elkaar goed leren kennen en weten we van elkaar bij wie we terecht kunnen binnen de organisatie. Ook verwijs ik soms collega’s door naar de bibliotheek. Het verloopt allemaal informeel, de contacten zijn warm.’

Wat doen jullie samen voor mantelzorgers?

‘Daarnaast werken we samen aan cursussen voor mantelzorgers, die we aanbieden in de bibliotheek. Ook hebben we al eens een webinar georganiseerd, over het aangeven van grenzen voor vrijwilligers en mantelzorgers. We willen bewustwording creëren, oog hebben voor mantelzorgers en ervoor zorgen dat ze niet overbelast raken.’

Hoe krijg je de organisatie mee?

Gerry: ‘Ons bestuur heeft de belangen van mantelzorgers hoog in het vaandel staan, daarom zijn er coördinatoren informele zorg aangesteld. Wij krijgen de tijd en ruimte om ons te focussen op de mantelzorgers en op samenwerkingen met andere partijen die ons daarin kunnen helpen. We hebben de mantelzorgers nodig, zij kennen onze cliënten het beste, we moeten met hen samen werken. De verzorgenden in de verpleeghuizen vonden het soms lastig om oog te hebben voor de mantelzorgers. Inmiddels gaat dat hartstikke goed, we hebben daar mooie stappen in gezet. Alle verzorgenden en verpleegkundigen werken nu volgens het SOFAmodel samen met de mantelzorgers.’

Hebben jullie tips voor andere organisaties om samen te werken?

‘Gewoon doen! Durf te vragen. Kijk zo breed mogelijk. Denk niet alleen in je eigen straatje, denk breed in het leggen van verbindingen. Investeer tijd in het zoeken naar samenwerkingspartners, want uiteindelijk levert het je tijd op. Als de bibliotheek activiteiten organiseert, hoeven wij dat niet zelf te doen. Zo ontstaan er mooie dingen voor de cliënten en mantelzorgers.’