Samenwerken moet je dóen!

Roos Scherpenzeel

Weten is nog geen doen, zo schreef de WRR enige tijd geleden in haar rapport. En dat herkennen we! In ons programma In voor mantelzorg-thuis stond de afgelopen jaren de lokale samenwerking met en voor mantelzorgers centraal. We vernemen al jaren uit onderzoeken van het SCP dat mantelzorgers gelukkig worden van een goede samenwerking, waarin professionals hen serieus nemen. Maar ja, hoe dóe je dat? Al die kikkers in de lokale kruiwagen van mantelzorgondersteuning hebben immers elk een deel van de oplossing in handen.

We gingen drie jaar gelden dapper in lokale lerende praktijken met elkaar aan de slag om deze wetenschap over gewenste samenwerking ook daadwerkelijk te ervaren. Aan de hand van de aanpak van waarderend veranderen en in de vorm van experimenten. Met alle perspectieven aan tafel. En uiteraard met mantelzorgers. We hebben op onze ontdekkingsreis dankbaar gebruikgemaakt van de inzichten van Kaats en Opheij en Susan Verdonschot*. Ze hebben hun inzichten met ons en dus ook met jullie gedeeld in filmpjes, een aanrader!

Vol trots kijk ik terug op de resultaten die we hebben bereikt voor professionals en vrijwilligers en daarmee voor mantelzorgers. Zo hebben we samen de puzzel gelegd voor gelukkige mantelzorgers, hebben we gewerkt aan servicegerichte toegang, mantelzorgers op de gedeelde eerste plaats gezet, vrijwillige respijtzorg woest aantrekkelijk gemaakt en wensen en behoeften glashelder gekregen.

We leerden in de praktijk hoe het ertoe doet om elkaar te kennen, van elkaar te weten wat je doet. We hebben ervaren dat de investering in het formuleren van een gedeelde ambitie loont en dat het lastig, maar waardevol is om de gedeelde en individuele belangen op tafel te krijgen. We weten nu dat het wat vergt om te komen tot gezamenlijke werkafspraken voor verschillende organisaties en dat het belangrijk is om oog te houden voor het proces waar je in zit. Tot slot hebben aan het eind van de rit de professionals, vrijwilligers en mantelzorgers er met elkaar ervoor gezorgd dat zij het netwerk dat is ontstaan levend houden: zij zijn nu de beweging.

Ook jij kunt een beweegmaker zijn met en voor mantelzorgers. Dat start met het lezen van dit magazine en dan: áán de slag! Want lezen is nog geen doen...

Roos Scherpenzeel
Programmaleider In voor mantelzorg-thuis


*Aan de hand van de condities voor effectieve samenwerking (Kaats &Opheij) en de dimensies van groei van een beweging (Verdonschot).