Sociaal-culturele achtergrond - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Sociaal-culturele achtergrond gaat over normen, waarden, gewoonten en gebruiken die iemand vanuit huis meekrijgt. Deze sociaal-culturele achtergrond kan ook duiden op een specifieke groep waar iemand zich mee identificeert. 

Ieder mens heeft een sociaal-culturele achtergrond, maar bij deze diversiteitsfactor gaat het vaker over mensen met een migratieachtergrond dan over mensen zonder (herleidbare en/of internationale) migratieachtergrond. Het kan zijn dat mensen uitdagingen ervaren die te maken hebben met hun sociaal-culturele achtergrond. Denk aan mensen die van Friesland naar Limburg verhuizen, of van Amsterdam naar het platteland in Drenthe, daar komt men cultuurverschillen tegen. Deze cultuurverschillen kunnen leiden tot uitdagingen en problemen. Tegelijk kunnen die uitdagingen ook te maken hebben met hoe ánderen naar iemands sociaal-culturele achtergrond kijken. 

De tools van Movisie en het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) op het thema sociaal-culturele achtergrond (en in het algemeen kennis en tools over dit thema) zijn met name gericht op de sociaal-culturele achtergrond van mensen met een migratieachtergrond. Dit heeft te maken met de kwetsbare positie waarin mensen met een migratieachtergrond kunnen verkeren wanneer zij de weg naar ondersteuning binnen de gemeente niet goed kunnen vinden of wanneer de hulp en ondersteuning onvoldoende aansluit bij de hulpvraag. Dit laatste kan te maken hebben met een gebrek aan kennis over verschillende sociaal-culturele achtergronden binnen de gemeente of bijvoorbeeld door een taalbarrière. 

Belangrijk is om binnen de gemeente sensitief te zijn tegenover de sociaal-culturele achtergrond. Het hebben van kennis en begrip over mogelijke problemen of uitdagingen voor mensen en hun sociaal-culturele achtergrond leidt ertoe dat jij hen beter kunt ondersteunen.

Aan de slag:
 

  • Publicatie: Hoe ondersteunen gemeenten statushouders bij het vinden van werk?  Deze publicatie biedt inzicht in hoe je als gemeente statushouders kan begeleiden naar werk. Het biedt concrete handvatten.

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk