Handvatten voor wijkgericht werken

Wijkkompas

21 juni 2016

Het inrichten van sociale wijkteams vraagt om een andere, integrale manier van werken. Wijkgericht werken, hoe doe je dat? In het Wijkkompas leest u wat wel en niet werkt bij het inrichten van sociale wijkteams.

Wat levert het Wijkkompas op?

In dit wijkkompas staat kort en bondig omschreven hoe u in uw gemeente start met wijkgericht werken in het sociale domein. Het geeft een aantal handvatten voor het werken met sociale wijkteams. Geen kant en klare oplossingen, wel een eerlijk beeld van waar u tegenaan kunt lopen en met welke dilemma’s u te maken kunt krijgen.

Hoe werkt het Wijkkompas?

In een aantal stappen maakt u helder:

  • welke ontwikkeling u wilt inzetten. Maak gebruik van een set toekomstscenario’s;
  • hoe de lokale situatie eruit ziet. Breng uw gemeente in kaart met een wijkfoto.

Daarna helpt het wijkkompas u vervolgstappen te nemen. U vindt in het instrument aandachtspunten, praktijkvoorbeelden en links naar achtergrondinformatie op de website van Vilans.

Ontwikkelaar

Vilans

Downloads

wijkkompas-sociale-wijkteams.pdf 388.07 KB