Reflectietool over het verbeteren van toegang tot zorg

Wilt u het gesprek starten over knelpunten en verbeteringen in de toegang van zorg en ondersteuning in uw gemeente? Gebruik dan de Reflectietool voor gemeenten, bestuurders en cliëntvertegenwoordigers. Samen creëert u ruimte voor verbeteringen.

De tool helpt om op een gestructureerde manier het gesprek over het verbeterproces voor een passende toegang van zorg en ondersteuning te voeren.

Wat levert de reflectietool op?

Met de reflectietool kan het gesprek over het complexe onderwerp toegang tot zorg en ondersteuning gestructureerd worden gevoerd. Het doel is om gezamenlijk draagvlak te creëren, het verbeterproces op gang te brengen en een verbeterplan op te stellen. Hoe beter gemeenten, wijkteamleden en cliëntvertegenwoordigers in gesprek zijn met elkaar, hoe beter gewerkt kan worden aan verbeteringen.

Bekijk de reflectietool

Vergroten van handelingsruimte

De gespreksthema’s zijn zo gekozen dat deelnemers regels en bureaucratie ontrafelen en de bestaande cultuur en persoonlijke overtuigingen met elkaar delen. Het gesprek heeft het doel om:

  • de handelingsruimte van betrokken professionals en organisaties te vergroten
  • regels en protocollen ondersteunend te maken in plaats van belemmerend
  • met elkaar te leren beargumenteerd te mogen afwijken

Door samen de ruimte te benutten ontstaat vaart in het verbeteren van de toegang.

Hoe werkt de reflectietool?

In een bijeenkomst reflecteren (wijkteam)professionals, beleidsmakers, bestuurders en een cliëntvertegenwoordiger op de toegang tot zorg en ondersteuning. Het gesprek wordt gevoerd  door 8 tot 15 personen uit verschillende disciplines. Samen bepaal je waarover je gaat praten door eerst vragen te beantwoorden. De tool bestaat uit een praatplaat met 9 thema’s. Elk thema kent een inleiding op het onderwerp, een of meer casussen waarin het dilemma duidelijk wordt, stellingen en goede praktijkvoorbeelden of oplossingsrichtingen.

De reflectietool kun je als gemeente zelf gebruiken. Wie begeleidt wil worden bij het gesprek kan ondersteuning krijgen bij een dompelsessie. In de Reflectietool vind je meer informatie over deze ondersteuning.

Praktijkervaring

De reflectietool is gebaseerd op praktijkkennis en ervaringen opgehaald in bijeenkomsten met cliënten, uitvoerende en leidinggevende professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Ontwikkelaar

Vilans, NJi en Movisie hebben de tool ontwikkeld binnen het meerjarenprogramma 'Integraal Werken in de Wijk'. In dit landelijk programma bundelen Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Bekijk ook