Wegwijzer voor wijkteams

22 juni 2016

De meeste gemeenten organiseren zorg en ondersteuning in teams op wijkniveau. Deze wijkteams werken aan goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg voor inwoners die het alleen niet redden. Tips en informatie voor startende en bestaande wijkteams vindt u op een website.

Wat levert de online wegwijzer op?

De adviezen op de website wijkteamswerken.nl zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Startende teams vinden op de website praktische handreikingen. Teams die al aan de slag zijn, kunnen er terecht voor tools om de werkwijze te toetsen. Zo is het goed om af en toe terug te grijpen op de doelen van de organisatie. Of om de gebiedsanalyse te actualiseren.

Bent u voor uw wijkteam op zoek naar tips over hoe je een vraag precies verheldert? Wilt u weten wat u moet doen bij huiselijk geweld? U vindt op wijkteamswerken.nl antwoorden op tal van vragen over ondersteuning en zorg.

Hoe werkt wijkteamswerken.nl?

U vindt op de site organisatorische, technische en praktische informatie over:

  • het inrichten van het werkproces: stappenplan, integraal werken, monitoring en evaluatie;
  • de vormgeving van het team: samenwerken, zelfsturing, generalisten en specialisten;
  • samenwerken met netwerken in de buurt: gebiedsanalyse, samenwerken met vrijwilligers, mantelzorgers en partners;
  • het verantwoord onderzoeken van de hulpvraag: vraagverheldering, signalering;
  • het registreren van gegevens; monitoring, privacy, protocollen.

De teksten zijn kort en krachtig. Links verwijzen naar verwante onderwerpen, handige instrumenten, voorbeelden uit de praktijk en achtergrondinformatie.

Ga naar www.wijkteamswerken.nl voor de praktische wegwijzer.

Ontwikkelaar

Movisie