Van zwerfjongere tot medeonderzoeker

Participatief onderzoek

12 juni 2016

Wilt u onderzoek doen onder zwerfjongeren? Laat de jongeren het zelf uitvoeren via participatief onderzoek. De band tussen de medeonderzoeker en de doelgroep is positief voor het onderzoek.

Wat levert het participatief onderzoek op?

Bij participatief onderzoek is persoonlijk contact het sleutelwoord. Persoonlijk contact tussen onderzoeker en medeonderzoeker. En persoonlijk contact tussen medeonderzoeker en doelgroep. Dit heeft als voordelen:

  • Zwerfjongeren voelden zich duidelijk meer op hun gemak bij gesprekspartners die hetzelfde hebben meegemaakt als zij.
  • Door de persoonlijke band tussen onderzoeker en medeonderzoeker zijn oplossingen gemakkelijker te vinden als er problemen ontstaan.
  • Veel nuttige informatie komt beschikbaar buiten de standaard onderzoekssituatie, denk aan telefoongesprekken en online contact.

Hoe werkt het participatief onderzoek?

Bij participatief onderzoek doen mensen uit de doelgroep, de onderzochten, zelf mee als medeonderzoeker. Om dit te organiseren volgt u vier fasen:

  1. Voorbereiding en selectie van de medeonderzoekers
  2. Training
  3. Interview periode
  4. Evaluatie en afronding van het onderzoek

Iets voor u?

Het materiaal is bruikbaar voor allerlei projecten, denk aan voorlichting- en imagoprojecten. Gebruik het als u zwerfjongeren wilt betrekken bij instellingsbeleid, kwaliteitsmetingen en follow-up onderzoek.

Eerder toegepast

Participatief onderzoek: van jongere tot medeonderzoeker is onderdeel van het project Combating Youth Homelessness. In Engeland, Portugal, Tsjechiƫ en Nederland werkten zwerfjongeren zelf mee aan een internationaal vergelijkend onderzoek naar de positie van zwerfjongeren. Movisie coƶrdineerde het project, dat liep van 2008 tot 2011. Lees meer over het project Combating Youth Homelessness.

Ontwikkelaar

Partners project Combating Youth Homelessness

Downloads

participatief-onderzoek-toolkit-4-fasen.pdf 691.58 KB