Toolkit methodieken LHBTI

Deze toolkit biedt een overzicht van inspirerende interventies, materialen en methodieken (‘tools’) die helpen om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken.

Waarom de toolkit?

Deze gratis toegankelijke toolkit is gemaakt voor iedereen die graag ondersteuning wil bij het bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit; buurtwerkers, docenten basisonderwijs en voortgezet onderwijs, sociaal werkers, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers van zelforganisaties. Met name professionals weten vaak niet goed hoe ze het onderwerp LHBTI bespreekbaar kunnen maken.

Movisie is het kennisinstituut voor lesbisch, homo-, biseksueel, transgender en intersekse (LHBTI) vraagstukken. Vanuit die functie ondersteunt Movisie gemeenten bij het ontwikkelen en implementeren van LHBTI-beleid, maar worden ook organisaties ondersteund met kennis en advies over seksuele- en genderdiversiteit. Movisie richt zich daarbij voornamelijk op professionals en vrijwilligers in de sociale sector.

Naar alle tools

Waarom bespreekbaar maken?

Seksuele- en genderdiversiteit is niet een vanzelfsprekend gespreksonderwerp. Door het gesprek aan te gaan over een onderwerp dat voor veel mensen nieuw en onbekend is, kunnen vooroordelen weg-genomen worden. Daarbij is het goed dat er verschillende methoden zijn, die aansluiten bij de bele-vingswereld van de deelnemers. Praten over seksuele diversiteit  in een verpleegtehuis gaat immers anders dan op een school. En ook daarbinnen zijn er verschillen, zoals de (levensbeschouwelijke) grondslag van de instelling of de samenstelling van de populatie. 

Achtergrond

De vier grote steden (G4) in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, werken samen om de emancipatie van biculturele LHBTI’s te bevorderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt juist dat deze specifieke doelgroep, afkomstig uit een conservatief culturele of religieuze omgeving, extra ondersteuning behoeft. Ook blijft de sociale acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit achter in deze gemeenschappen. Movisie ondersteunt de G4, onder andere met beleidsadvies, het faciliteren van uitwisseling, maar ook bij het verzamelen en delen van goede voorbeelden. Uit dat laatste onderdeel komt deze toolkit onder andere voort. Nu seksuele diversiteit is opgenomen in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs, zijn ook veel schooldirecties en docenten op zoek naar de meest geschikte methode om het onderwerp te bespreken. Deze toolkit biedt meerdere interventies die speciaal ontwikkeld zijn voor de onderwijssector.

Energie en geld besparen

De adviseurs van Movisie merken dat het niet altijd duidelijk is welke materialen en methodieken  er ontwikkeld zijn om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken. Om die reden worden er soms aanpakken ontwikkeld die bijna hetzelfde zijn als wat er al is, terwijl de energie en het geld ook besteed kunnen worden aan het lokaal inbedden van bestaande interventies. In de toolkit zijn heel veel verschillende interventies te vinden die hierbij kunnen helpen, of die ingehuurd kunnen worden. Er zijn tools die ingezet kunnen worden op scholen, in zorginstellingen, door jongerenwerkers of andere sociaal werkers.

Makelaar tussen vraag en aanbod

De toolkit Methodieken LHBTI is een digitale vindplaats. Aan de hand van verschillende zoektermen kunnen bezoekers vinden wat het beste bij hun situatie past. Of het nou om een activiteit in een verpleeghuis voor ouderen is, of een les voor toekomstige jongerenwerkers. De toolkit biedt interventies, materialen en methodieken als interactief theater, fototentoonstellingen, lespakketten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Gebruikers kunnen zoeken aan de hand van trefwoorden als ouderen, scholieren, multicultureel. De toolkit verwijst door naar de sites en informatie van de organisaties zelf, en werkt als een makelaar tussen vraag en aanbod.

De Toolkit Methodieken LHBTI is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van ministerie OCW.