Vacature: Projectleider bij team Aanpak discriminatie (32-36 uur)

Heb jij een duidelijke visie op het thema sociale stabiliteit en specifiek op de aanpak van discriminatie, (online) grensoverschrijdend gedrag en/of het bevorderen van zelfbeschikking en weerbaarheid? Heb je ervaring met het leiden van projecten? Heb je (ervarings)kennis en affiniteit met de thema’s vanuit een diversiteitssensitief perspectief? Ben jij inspirerend voor anderen en kun jij (lokaal) impact realiseren? Dan zijn we op zoek naar jou! We zoeken één projectleider voor 32-36 uur per week.

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Als projectleider ga je vooral werken aan projecten die vallen binnen het programma Sociale stabiliteit. Dit programma wil bijdragen aan een sociaal veilige en veerkrachtige samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt en zich erkend en thuis voelt. Binnen dit programma werk je voornamelijk aan projecten die zich richten op de aanpak van discriminatie en ongewenste polarisatie. Zowel offline als online. Kennisplatform Inclusief Samenleven (www.kis.nl) is een belangrijk onderdeel van het programma Sociale stabiliteit. Mogelijk ga je ook aan enkele projecten werken binnen een van de andere programma’s van Movisie.

Je bent als projectleider werkzaam in het team Aanpak discriminatie op dit thema en andere sociale vraagstukken indien wenselijk. We willen met ons werk zo goed mogelijk aansluiten bij en representatief zijn voor de groepen waar we mee werken, met name groepen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daarom gaat bij gelijke geschiktheid onze voorkeur uit naar iemand van kleur en/of met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Wat wordt jouw rol?

Je ontwikkelt en leidt middelgrote projecten. Dit betekent dat je projectplannen schrijft, activiteiten coördineert, verschillende projectteams aanstuurt en de inhoudelijke en financiële voortgang van het project bewaakt. Je bent daarnaast medeverantwoordelijk voor het vinden van financiering voor projecten.  Je werkt vanuit een door kennis onderbouwde visie die je goed kunt overbrengen aan verschillende landelijke en lokale partners, denk aan ministeries, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. 

Wat neem je mee?

  • Je hebt minimaal twee jaar ervaring als projectleider. Van een projectleider verwachten we dat je de kwaliteiten en eigenschappen van de groepsleden optimaal benut. Je bespreekt regelmatig de voortgang van het project, je organiseert overlegmomenten en monitort de financiële en inhoudelijke voortgang en afstemming. Je ondersteunt medewerkers bij hun werkzaamheden.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met: discriminatie en/of polarisatie (online en/of offline). Met kennis bedoelen we dat je weet hebt van actuele maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein maar ook wetenschappelijk onderzoek hebt gelezen op deze thema’s. Met affiniteit bedoelen we dat je kunt laten zien dat je vanuit (vrijwilligers)werk, studie of vrije tijd je bezighoudt met of inzet voor (een van) deze thema’s. Het hebben van ervaringskennis en sensitiviteit met betrekking tot hoe deze thema's spelen binnen gemeenschappen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond, zijn een pluspunt.
  • Je kunt kennis uit verschillende bronnen (praktijk, wetenschap en ervaring) interpreteren, vergelijken, samenvatten en vertalen naar praktische tips en richtlijnen voor gemeenten en sociale professionals. Met andere woorden, je kunt de kennis uit deze bronnen omzetten naar toepasbare inzichten voor de praktijk, ook wel bekend als 'wat werkt-kennis'.
  • Je hebt ervaring met het doen van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeksopzet en het uitvoeren van (groeps)interviews. Ervaring met kwantitatief onderzoek is een pre.
  • Je hebt een heldere manier van communiceren, zowel mondeling als op schrift met interne en externe partners. Hiermee bedoelen we dat je in staat bent je boodschap goed over te brengen, rekening houdend met de ander.
  • Je hebt een aantal jaren ervaring met het acquireren van nieuwe (onderzoeks)projecten: dat betekent dat je ervaring hebt met opstellen van offertes, het doen van subsidieaanvragen en het houden van acquisitiegesprekken met (potentiële) opdracht- of subsidiegevers. 

Wat bieden we jou? 

  • Een afwisselende baan met uitdaging en ruimte voor eigen initiatief in een boeiende en dynamische werkomgeving met een plezierige, informele en collegiale sfeer.
  • Je krijgt een aanstelling (32-36 uur per week) voor een jaar met, bij goed functioneren en een goede bedrijfseconomische situatie, uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
  • Je wordt aangesteld in de functie van Senior medewerker inhoud 3. Het salaris bedraagt – afhankelijk van ervaring – minimaal €3.720,- en maximaal €5.483,- per maand bij een volledige werkweek van 36 uur conform de cao Sociaal Werk (schaal 10).  
  • Naast salaris ontvang je o.a. een individueel keuzebudget van 17% van je brutosalaris, een vergoeding om jouw thuiswerkplek goed in te richten, er is een individueel loopbaanbudget en een goede pensioenregeling via PFZW.

Movisie is gevestigd in een goed bereikbaar kantoor in Utrecht. Movisie kent flexibele werktijden en de mogelijkheid om afwisselend thuis en op kantoor te werken. Je krijgt vanuit Movisie een budget om jouw thuiswerkplek goed in te richten.

Wie zijn wij?

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 140 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Saskia Daru via s.daru@movisie.nl of 030-789 2063.

Solliciteren

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van onbedoelde uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin diverse medewerkers zich thuis voelen. Movisie hecht waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren.

Daarom nodigen we iedereen die zich in deze oproep herkent uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, achtergrond, geboorteplaats, geloofsovertuiging, (fysieke) uitdagingen, gender en seksuele voorkeur. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie en kwaliteiten. 

Wij willen onbedoelde uitsluiting voorkomen en maken daarom gebruik van de methode objectief werven en selecteren.