Online informatiebijeenkomst: Erkenningstraject Effectieve sociale interventies

Heb je een sociale interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Door plaatsing in de databank krijgt jouw interventie meer bekendheid en stel je anderen in staat om er gebruik van te maken. Bovendien helpt het beschrijven van de interventie bij het aanscherpen ervan. Je krijgt goed zicht op de sterke punten en ontdekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is. Op 17 juni om 11.00 uur organiseren wij een online informatiebijeenkomst over het Erkenningstraject Effectieve sociale interventies.

Bekijk de interventies in de databank

In het erkenningstraject werk je, onder begeleiding van Movisie, aan een interventiebeschrijving waarin alle informatie over de interventie - inclusief het naar de interventie uitgevoerde onderzoek - wordt samengebracht. Deze beschrijving wordt aan beoordelaars voorgelegd en wordt er beoordeeld of de interventie als erkende interventie kan worden opgenomen in de databank. 

Meer informatie over het erkenningstraject

Deze online informatiebijeenkomst geeft de gelegenheid om kennis te nemen van het erkenningstraject en wat de voorwaarden zijn om hieraan deel te nemen. Ook is er genoeg ruimte voor vragen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

  • Welke interventies zijn geschikt voor de databank Effectieve sociale interventies
  • Wat zijn de criteria om aan het erkenningstraject te kunnen deelnemen? (o.a. handboek en procesevaluatie) 
    • Hoe schrijf je een goed handboek? 
    • Wat zijn de eisen voor een goede procesevaluatie?  
  • Hoe ziet het erkenningstraject eruit?  

Geïnteresseerd? Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier.

Informatiebijeenkomst Erkenningstraject Effectieve sociale interventies