Transitiearena: Focus op de werkrelatie

Hoe komen we tot échte verbinding met elkaar?

In deze transitiearena staat een positieve samenwerkingsrelatie tussen professional en inwoners centraal. In het sociaal domein is dit dé sleutel tot echte verandering. Het lijkt zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zijn er in de praktijk vaak spanningen die van invloed zijn op de werkrelatie. We willen toe naar een meer open cultuur waarin deze spanningen bespreekbaar zijn en er ruimte is voor een open en gelijkwaardige inbreng.

In 2023 organiseerden we in oktober en november de eerste twee bijeenkomsten over dit thema. In deze bijeenkomst op 27 mei staat een nieuw onderzoek en praktijkvoorbeeld centraal. Met elkaar gaan we die spanningen en vooral ook de positieve ingrediënten voor een goede werkrelatie tussen professionals en inwoners onder de loep nemen. Er zijn bijzondere sprekers aanwezig vanuit ervaringsdeskundig, praktijk én wetenschappelijk perspectief. 

Voor wie?

Herken je het belang van een positieve werkrelatie en wil je je hier meer in verdiepen en ontwikkelen? Dan hopen we je bij de transitiearena te ontmoeten!

Tijden en locatie 

Het programma start om 13.30 uur en je bent vanaf 13.00 uur welkom. Om 16.30 sluiten we af met een borrel. De locatie is Space to create bij Utrecht CS.

Programma

  • Welkom en introductie

  • De rol van vertrouwen in de werkalliantie tijdens het reclasseringstoezicht, een onderzoek gepresenteerd door docent-onderzoeker dr. Annelies Sturm. In dit onderzoek gaat zij in op hoe de samenwerkingsrelatie van invloed is op de terugval in de criminaliteit.

  • Het inspirerende praktijkvoorbeeld Linc naar zorg. In dit zorgcentrum begeleiden ze cliënten met meervoudige problematiek die in de reguliere zorg niet terecht kunnen. Hun manier van werken maakt verschil doordat ze doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats, op een menselijke en gelijkwaardige manier. Vanuit verschillende perspectieven als deelnemer van Gewoon wonen, teamleider/coach en oprichter/directeur lichten Sanne Janssen, Roel Remmits en Tsjerk de Groot de visie en werkwijze van het ‘Gewoon wonen’ concept toe.

  • Pauze

  • Reflectie en uitwisseling in groepen. Wat spreekt je aan in de presentaties? Wat herken je hiervan aan in je eigen praktijk? En wat kan jij doen om de focus op de werkrelatie te houden en anders vorm te geven?

  • Terugkoppeling en vooruitblik 

  • Afsluitende borrel 

Aanmelden

Meld je vóór 20 mei 2024 aan via onderstaand formulier om de transitiearena op 27 mei bij te wonen. We hopen je op de transitiearena te zien! Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig af via evenementen@movisie.nl.  

Onder de loep

Heb jij ook een mooi (lokaal) praktijkvoorbeeld? En wil je deze volgende keer onder de loep nemen, meer bekendheid geven, kijken waarom het goed werkt en juist ook de dingen bespreken die minder goed gaan? Meld jouw praktijkvoorbeeld aan door een mail te sturen naar Martha Talma (m.talma@movisie.nl). Elk praktijkvoorbeeld presenteert zich kort waarbij het praktijkvoorbeeld, de vernieuwing, dilemma’s en uitdagingen geschetst worden.  

Transitiearena: Focus op de werkrelatie