55 Regenbooggemeenten tekenen intentieverklaring met OCW

Inspanning voor acceptatie regenbooggemeenschap blijft nodig

De 55 Nederlandse Regenbooggemeenten blijven zich ook de komende jaren gericht inzetten voor de emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ inwoners. Op 29 september ondertekenden zij hierover op een bijeenkomst in de gemeente Ede een intentieverklaring met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De gemeenten krijgen een financiële bijdrage van dit ministerie om hun lokale emancipatiebeleid voor de regenbooggemeenschap te versterken.

De emancipatie en acceptatie van lhbtiq+ personen in Nederland vertoonde de afgelopen decennia een positieve ontwikkeling. Helaas heeft deze tendens de laatste jaren niet krachtig doorgezet, blijkt uit Nederlands en Europees onderzoek. Zo stagneert het aantal Nederlanders dat positief staat tegenover lhbtiq+ personen en ligt - bijvoorbeeld - zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog uiterst gevoelig.

Geld voor emancipatiebeleid

Beleid om de emancipatie van lhbtiq+ personen te versterken blijft hard nodig, vindt ook minister Dijkgraaf van OCW, die verantwoordelijk is voor emancipatiebeleid. Hij zet daarom voor de periode van 2023-2026 de aanpak Regenboogprogramma voort met de zogeheten Regenboogsteden. De gezamenlijke ambitie is om de acceptatie van lhbtiq+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking. Lhbtiq+ personen moeten zich meer gesteund voelen en veilig en weerbaar zijn op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring. 
Minister Dijkgraaf: ‘Eén iemand die zich niet vrij voelt, is er voor mij één te veel. In Nederland zou iedereen gelijk en zichzelf moeten kunnen zijn en je moet kunnen houden van wie je wil. Ik vind dat we met elkaar hier nadrukkelijker voor moeten blijven opstaan. We hebben met elkaar wat te beschermen. Mooi om dat met het ondertekenen van de intentieverklaring te bekrachtigen.’

Meer horen over de noodzaak van het Regenboogprogramma? Programmaleider Charlot Pierik geeft op Radio 1 uitleg. Luister het fragment hier terug.

Doelen bereiken

Tijdens de bijeenkomst in de gemeente Ede, op 29 september, tekenden de Regenboogsteden een intentieverklaring waarin zij verklaren dat ze hier de komende jaren verder mee gaan. Elke gemeente legt daarbij eigen accenten en zet ook eigen middelen in om lokale doelen te bereiken.
De gemeenten wisselen onderling uit over aanpak, of trekken samen op met de provincie. Bij de uitvoering van lokaal beleid werken ze samen met lokale en regionale organisaties zoals COC’s, antidiscriminatiebureaus of welzijnsorganisaties.
Voor het opstellen en uitwerken van plannen en bij de uitvoering van beleid, kunnen gemeenten een beroep doen op kennisinstituut Movisie. Bij deze organisatie, die al sinds 2008 kennis en ondersteuning biedt aan gemeenten, is veel kennis aanwezig over zeer uiteenlopende aspecten van het lhbtiq+ beleid. 

Momenteel zijn er 55 Regenbooggemeenten die meedoen aan het programma van het ministerie van OCW. De gemeenten Ede en Apeldoorn zijn de laatst toegetreden gemeenten.
Naast de 55 Regenboogsteden die een convenant tekenen met het ministerie van OCW zijn er nog andere gemeenten die zich Regenbooggemeenten noemen, maar die niet meedoen aan het programma.

Lhbtiq+ of lhbtiqa+
Voor de typering van de regenbooggemeenschap gebruikt Movisie sinds kort de typering lhbtiqa+ (zie Van LHBTI naar lhbtiqa+). Omdat het ministerie van OCW de ‘a’ niet gebruikt, is deze letter in dit stuk, dat verwijst naar OCW-beleid, achterwege gelaten.

Foto © MacSiers Imaging