Baankans! begeleidt mensen in eerste stappen naar werk en ontwikkeling

Samenwerking tussen de wijk en sociaal ondernemers

Met Baankans! krijgen mensen in kwetsbare posities in Den Haag Zuidwest de kans om werk te vinden dat past bij hun capaciteit en behoeften. ‘We gaan op zoek naar een werkplek bij een sociale onderneming waar mensen zich thuisvoelen, ze hun eigen inkomen kunnen verdienen en ze weer trots kunnen zijn op zichzelf’, aldus Ruben Blanke, directeur van Social Club Den Haag.

De pilot Baankans! is een samenwerking tussen buurtorganisaties, sociaal ondernemers, de gemeente Den Haag en Social Club Den Haag. Binnen de pilot zijn in Zuidwest twee verbinders aangesteld die in contact staan met allerlei buurtorganisaties. Deze verbinders voeren het eerste gesprek met eventuele kandidaten. Wanneer mensen zich willen aanmelden voor Baankans! volgt een intake door Baankanscoaches van Social Club Den Haag. Hierin staan de dromen en veranderwensen van een kandidaat centraal. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met één van de sociaal ondernemers die aan de pilot meedoen. Als er een match is, biedt de sociaal ondernemer een baan aan de kandidaat aan. 

Transitiearena Werk en Wijk

Baankans! is één van de praktijkvoorbeelden die zich presenteren tijdens de transitiearena Werk en Wijk op 22 november 2023. Het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk staat tijdens deze bijeenkomst centraal. Ruben Blanke en een verbinder die op buurtniveau werkt, vertellen over de wijkgerichte aanpak van Baankans! Ze gaan onder andere in op het contact met de kandidaten, op welke manier zij een volgende stap willen nemen en hoe dit proces in de praktijk werkt. 

Meld je aan

Kijkend vanuit de mens

Voorheen was het matchen tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers bij de gemeente belegd, met Baankans! doen sociaal ondernemers het dus zelf, met hulp van de buurtverbinders en buurtorganisaties. Ruben Blanke: ‘Veel mensen hebben weinig vertrouwen in de gemeente, hierdoor zijn er inmiddels zo’n 19.000 mensen die de gemeente niet kan bereiken. Wij willen hier met Baankans! verandering in brengen. Sociaal ondernemers zijn heel erg geschikt om deze mensen wél een plek te bieden waar ze kunnen werken binnen hun capaciteit. Deze innovatieve ondernemingen kijken niet naar cv’s of diploma’s, ze kijken naar de intrinsieke motivatie van kandidaten en waar mensen goed in zijn. Alle sociaal ondernemers die bij Baankans! zijn aangesloten, kunnen mensen begeleiden in de eerste voorzichtige stappen naar werk en ontwikkeling, kijkend vanuit de mens en waar iemand het beste past.’ Voorbeelden van sociaal ondernemers zijn i-did, waar allerlei producten worden gemaakt van gerecycled vilt, Yespers, een bedrijf dat is gespecialiseerd in ontbijtproducten en de horeca-onderneming Social Capital.

‘Gebrek aan geloof in jezelf is het grootste obstakel om weer aan de slag te gaan’

Openstellen en stappen durven nemen

Kandidaten hebben over het algemeen weinig inzicht in hun eigen capaciteit, belastbaarheid en kwaliteiten, stel Ruben. ‘Dit komt door opgehoopte onzekerheid, door slechte ervaringen en constant afgewezen te worden. Gebrek aan geloof in jezelf is het grootste obstakel om weer aan de slag te gaan.’ Hij vertelt een verhaal over een kandidaat die ervaarde maar heel weinig uur te kunnen werken per week, waardoor reguliere werkgevers snel afhaakten. ‘Bij een sociaal ondernemer kon de kandidaat starten met acht uur per week, verspreid over een aantal dagen. Het gaf de mogelijkheid te wennen aan de plek en het vertrouwen in zichzelf terug te krijgen. Nu is het aantal werkuren uitgebreid naar 27 uur per week. Bij sociaal ondernemers die aangesloten zijn bij Baankans! kunnen kandidaten in hun eigen tempo weer aan de slag gaan, ze kunnen altijd een stapje terug doen en het is niet erg als het een dag niet lukt. Vanuit die intentie zie je dat mensen zich openstellen en stappen durven te nemen.’ Uiteindelijk kunnen mensen vanuit een sociale ondernemer uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, maar dit hoeft niet. ‘Het hoofddoel is om mensen die nu niet meedoen in de maatschappij een kans te geven op een baan, opleiding en een contract’, zegt Blanke.

Mensen aan het werk bij i-did

Aan het werk bij i-did

Koppeling buurtorganisaties en sociaal ondernemers

Social Club Den Haag is een koepelorganisatie van sociaal ondernemers, de organisatie vertegenwoordigt de sector sociaal ondernemen onder andere door het regelen van financiering, huisvesting en het delen van kennis. Nieuw door de pilot Baankans! is de samenwerking met buurtorganisaties. ‘Bij buurtorganisaties werken heel veel vrijwilligers die veel zinvol werk doen in de buurt’, vertelt Blanke. ‘Een groot deel van deze mensen wil graag een nieuwe stap maken. Buurtorganisaties stonden niet in contact met organisaties die zo’n volgende stap waar kunnen maken. Door Baankans! is die koppeling nu gemaakt.’ 

Aanpak bestendigen

De afgelopen 7 maanden zijn zo’n 50 mensen het Baankans! traject ingestapt, waarvan iets meer dan de helft inmiddels een baan heeft gevonden bij een sociaal ondernemer of een reguliere werkgever. De volgende stap is om ook in andere wijken in Den Haag op zoek te gaan naar verbinders in de buurt en het netwerk van buurtorganisaties en het aanbod van sociaal ondernemers te verbreden. Ook kijkt Social Club Den Haag met de gemeente Den Haag of de aanpak bestendigd kan worden binnen de huidige dienstverlening van de gemeente. ‘We hebben ontzettend veel geleerd van de samenwerking met buurtorganisaties en de gemeente’, zegt Blanke. ‘De publiek-private samenwerking geeft soms nog best wat uitdagingen. Maar als we elkaar blijven vertrouwen en de kandidaat centraal blijven stellen, dan kunnen we optimaal gebruik maken van ieders kwaliteiten.’ 

Foto's: i-did