Gemeente Den Haag: onderzoek vitaal vrijwilligerswerk

17 mei 2016

De gemeente Den Haag probeert de participatie van haar inwoners te vergroten. Zij doet dit onder andere door vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Met behulp van Digimon kan de gemeente achterhalen hoe zij deze ondersteuning het beste kan inrichten.

Net als veel andere gemeenten zoekt de gemeente Den Haag naar manieren om de participatie van de inwoners te vergroten in de nuldelijns hulpverlening. Ze kijken daarbij nadrukkelijk naar de al aanwezige vrijwilligersorganisaties in de zorg en hulpverlening. Daarbij vraagt de gemeente Den haag zich af op welke manier zij kan bijdragen aan vitale vrijwilligersorganisaties om zo grotere participatie te bereiken. En kijkt de gemeente naar de ondersteuningsbehoefte van deze organisaties.

Digitale vragenlijst

Movisie maakt gebruik van Digimon. Dit is een methodiek om inzicht te krijgen in de vitaliteit en inzet van vrijwilligersorganisaties. De mogelijkheden die gemeenten bieden aan (kwetsbare) inwoners om actief vrijwilligerswerk te doen worden, met gebruik van deze methodiek, onder de loep genomen zodat de gemeente gericht ondersteuning kan bieden.

Samenspraak

In Digimon maakt Movisie gebruik van een digitale vragenlijst die uitgezet wordt onder de lokale vrijwilligersorganisaties. Movisie maakt deze vragenlijst in samenspraak met de gemeente zodat de vragen aansluiten bij de praktijk van vrijwilligersorganisaties en tegelijkertijd aanknopingspunten biedt voor het beleid van de gemeente. Digimon wordt op deze manier gefinetuned naar de lokale situatie.

Bij de gemeente Den Haag heeft Movisie de resultaten van de vragenlijst geanalyseerd en gepresenteerd aan vrijwilligersorganisaties. In een actieve werksessie met vrijwilligersorganisaties werden de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek verder uitgediept. En werd er gezamenlijk gekeken naar kansen om op nieuwe manieren het vrijwilligerswerk in Den Haag te versterken. Hier kwamen concrete wensen en acties uit waar de gemeente en de vrijwilligersorganisaties makkelijk mee aan de slag kunnen. Movisie kon hierbij een bijdrage leveren vanuit hun kennis over vrijwillige inzet en vrijwilligerswerkbeleid, maar ook de bredere kennis over participatie van kwetsbare inwoners. In de eindrapportage staan concrete tips en adviezen aan de gemeente om de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties in te richten.

De resultaten

Na afloop van het project heeft de gemeente Den Haag een goed beeld van de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersorganisaties en hoe zij zich inzetten voor en met kwetsbare inwoners. Zo gaan zij samen met vrijwilligersorganisaties aan de slag om een netwerk op te zetten rond het thema eenzaamheid. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om een pool van vrijwilligerscoördinatoren in te zetten ter ondersteuning van kleinere vrijwilligersorganisaties. Voor vrijwilligersorganisaties is de aandacht voor hun ondersteuningsbehoefte ook een vorm van waardering en erkenning voor het werk dat zij doen. De gemeente Den Haag gaat nu aan de slag om de adviezen in praktijk te brengen en invulling te geven aan hun vrijwilligerswerkbeleid, en kan daar gericht en actief vrijwilligersorganisaties bij betrekken.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met c.hanzon@movisie.nl of r.hetem@movisie.nl of bekijk deze tool.