Gezocht: verzamelaars van verhalen over wijkteams

23 september 2019

Het vak wijkteammedewerker is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. De Associatie Wijkteams, het Nederlands Jeugdinstituut, Integraal werken in de wijk en Movisie zijn op zoek naar wijkteammedewerkers die verhalen willen verzamelen over dit vak.

Het doel is zichtbaar te maken wat werken in een wijkteam bijzonder maakt en de doorontwikkeling van het vak te stimuleren.

Wat levert meedoen op?

  • Je werkt aan een inspirerende uitwisseling over je vak, met collega's uit het hele land.
  • Je leert een methodiek en krijgt een app waarmee je collega's en cliĆ«nten interviewt en hun verhalen opslaat voor kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Deze werkwijze kun je ook gebruiken voor eigen onderzoek in je wijk of team.
  • Je krijgt inzicht in de kern van het vak van wijkteammedewerker, zowel binnen je organisatie als op landelijk niveau.
  • Je draagt bij aan een positief imago van het werken in een wijkteam.

Wat vragen we van je?

Deelname aan twee landelijke bijeenkomsten:

  • De startbijeenkomst op 7 november: energieke, inspirerende bijeenkomst, ontmoeting met collega's en uitwisselen over het vak. Ook krijg je een workshop Sprocklermethodiek: leren werken volgens de methode van 'verhalen verzamelen en duiden'.
  • De slotbijeenkomst: verdiepende bijeenkomst om alle opbrengsten te duiden en samen visueel te maken.
  • Uitvoering van vier interviews onder collega's, wijkbewoners, samenwerkingspartners.

In de periode november 2019 tot april 2020 kost dit je naar schatting in totaal 40 uur.

Meer informatie en aanmelden

Per wijkteamorganisatie kunnen drie tot maximaal vijf medewerkers deelnemen. Aanmelden kan tot 1 oktober door een mail te sturen aan Quirien van der Zijden (q.vanderzijden@associatiewijkteams.nl). Je kunt bij haar ook terecht voor meer informatie.

Meer over Integraal Werken in de Wijk
Het programma Integraal werken in de wijk kent een eigen website. Hier vind je de nieuwste publicaties en de meest actuele informatie.