Voor goede hulpverlening of ondersteuning blijkt de werkrelatie essentieel

Een positieve samenwerkingsrelatie tussen professionals en inwoners blijkt in het sociaal domein dé sleutel tot echte verandering. Dat lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk beïnvloeden vaak spanningen die werkrelatie. Hoe ga je daarmee om? Experts Martha Talma en Maryse den Hollander organiseren op 27 november de transitiearena Focus op de werkrelatie. ‘Deze transitiearena verbindt mensen met elkaar en laat je samen nadenken over waarden in je werk die belangrijk zijn voor je werkrelatie.’

Wat kunnen we verwachten bij deze transitiearena?

Martha Talma: ‘Centraal in de bijeenkomst staan inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Het gaat om mensen die meer aandacht hebben voor de werkrelatie of die hun werkrelatie op een andere manier vormgeven. We denken samen na over wat ons hierin aanspreekt. Welke waarden staan centraal in deze voorbeelden? Je denkt na over wat je hiervan zelf mee kunt nemen naar je eigen praktijk.’

Maryse den Hollander: ‘Als je binnenkomt bij een transitiearena merk je meteen dat je met mensen samen bent die openstaan om hierover na te denken. Hoe kom je in je werkrelatie tot meer gelijkwaardigheid? Het is echt een uitwisseling en er hangt een fijne sfeer om met elkaar aan de slag te gaan.’

27 november: Transitiearena Focus op de werkrelatie - Hoe komen we tot échte verbinding met elkaar

Je bent vanaf 13.00 uur welkom in de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Het programma start om 13.30 uur met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een introductie op het thema. Daarna presenteren twee vernieuwende praktijkvoorbeelden zich: actieonderzoeker Melissa Sebrechts (Universiteit van Humanistiek) vertelt over het project ‘In De Dichter Bij Stand’ waarin het verbeteren van de werkrelatie tussen consulenten Werk en Inkomen en inwoners met een bijstandsuitkering centraal staat. Ilse van den Hoef is directeur en oprichter van Ontwikkelcentrum Het PLEIN vertelt over deze bijzondere dagbesteding voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Waar de kinderen, jongeren en ouders eerder vastliepen en geen perspectief hadden bij andere instellingen, ontwikkelen zij zich hier toch verder. Vervolgens gaan we in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen. We sluiten af met een netwerkborrel om 16.15 uur. Toegang is gratis.

Aanmelden

Waarom is focus op de werkrelatie zo belangrijk voor sociaal professionals?

Talma: ‘Is er over en weer meer vertrouwen en gelijkwaardigheid, dan kun je met elkaar verder bouwen zodat je meer bereikt. Zonder die vertrouwensband ben je ook minder open, laat je minder van jezelf zien. Die goede werkrelatie is dus eigenlijk het startpunt. Natuurlijk zijn sociaal werkers over het algemeen goed in contact maken. Tegelijk zijn ze zich niet altijd bewust van de machtsongelijkheid die er is. In de vorige transitiearena gaven professionals aan dat zij zich daar meer bewust van zijn geworden. Je kunt je altijd ontwikkelen en leren om je daar nog meer voor open te stellen, te reflecteren, feedback te durven geven en te ontvangen.’

Den Hollander: ‘Met dit thema zijn we zeven jaar geleden begonnen met het maken van de e-module Back to basics. We hebben hierbij inwoners/cliënten en professionals geïnterviewd hoe zij de werkrelatie beleven en wat daarin helpend is. Werkelijk verbinding maken met de ander kan spannend zijn en vraagt lef van twee kanten. Om de kennis uit deze e-module op een goede, duurzame manier te verspreiden, hebben we gekozen voor een transitiearena. Hiermee willen we dit thema langduriger agenderen en samen een beweging creëren.’

'Werkelijk verbinding maken met de ander kan spannend zijn en vraagt lef van twee kanten'

Van welke praktijkvoorbeelden krijgen we een kijkje in de keuken?

Talma: ‘Het eerste is het project ‘In De Dichter Bij Stand’ waar in drie gemeenten actieonderzoekers het contact onderzoeken tussen klantmanagers en mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Jaren geleden al merkte ik zelf dat daar heel veel spanningsvelden zitten. Aan de ene kant worden de professionals gestuurd op allerlei resultaten, dus ook op het snel uitstromen van hun klanten. Tegelijkertijd staat dat vaak een duurzame oplossing -  en soms ook het contact - in de weg. Dat is een interessante context waarin je de werkrelatie kunt verbeteren. ’

Den Hollander: ‘Bij het tweede praktijkvoorbeeld, het ontwikkelcentrum Het Plein, is Ilse van den Hoef iemand die voorop loopt als het gaat om de werkrelatie tussen de professional en in dit geval kinderen en hun ouders. Op een hele liefdevolle manier weet zij haar beleid uit te voeren. Zij is de directeur maar staat ook heel dicht bij de kinderen en bij hun ouders. Zij heeft Het Plein zelf opgezet en heeft de voelsprieten en de kennis om op een liefdevolle manier maatwerk te leveren. Als het gaat om kinderen te motiveren, te inspireren of een diploma te laten halen, dan doet zij andere dingen dan je doorgaans doet. Zij laat zich niet meer inperken door protocollen of richtlijnen. Ik verwacht dat zij in deze transitiearena een enorme inspiratiebron zal zijn bijvoorbeeld in hoe zij leidinggeeft. Ze zoekt ‘menselijke’ mensen die op een gevoelige manier met kinderen contact maken en aanvoelen wat er echt nodig is. Ze is nu bezig om haar visie op te schrijven en te onderbouwen, ook om aan te tonen dat haar werk op gevoel is gebaseerd, maar ook op wetenschap. Ik ben heel benieuwd naar haar presentatie.’

Foto Het Plein

Talma: ‘Wij ontmoetten Ilse zes jaar geleden toen we Back to basics maakten. En elke keer als we elkaar daarna weer spraken raakten we enthousiast en geïnspireerd. Eigenlijk is het heel simpel wat zij doet maar tegelijkertijd ook heel bijzonder. Met die hele warme aanpak en out-of-the-box denken bereikt ze veel met kinderen, waarvan er veel anders waren blijven steken of nergens meer welkom waren.’