Hoe kinderwerkers nog beter kunnen inspelen op de Wmo

10 september 2014

De Wmo moet ervoor zorgen dat iedereen, dus ook de kinderen, zo optimaal mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dat geldt zeker voor kinderen met risicofactoren en hiervoor zijn kinderwerkers* onmisbaar. Op diverse manieren werken kinderwerkers al  aan de uitgangspunten van de Wmo: door kinderen hun talenten te laten ontwikkelen en door echt maatwerk in de begeleiding aan kinderen te realiseren. Op andere punten, zoals preventief werken, naar gezinnen toegaan en werken met andere professionals, valt nog veel winst te behalen. Om kinderwerkers deze ‘nieuwe’ vaardigheden eigen te maken, biedt Movisie de teamworkshop Wmo competenties aan.

Kinderwerkers zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van kinderen. Ze halen talent naar boven, oefenen vaardigheden en slaan de handen ineen met opvoeders om kinderen te laten opgroeien tot sterke, veerkrachtige mensen. Deze werkwijze sluit goed aan op de Wmo. Mayda Dirksen, kinderwerker bij zorgorganisatie Driestroom, ziet wel dat veel kinderwerkers nog te vaak werken vanuit zorgende houding naar kinderen en ouders. Na het volgen van de teamworkshop Wmo competenties, realiseert ze zich dat ze nog meer de krachten van ouders kan benutten in het begeleiden van kinderen. Mayda: ‘Dit was echt een leerpunt. Ik weet best dat ik ouders actief kan maken door ze vragen te stellen en te motiveren, maar in de praktijk doe ik het nog te weinig.’   

Meedoen met reguliere activiteiten

Ook beseft Mayda dat de focus in haar werk nog te veel ligt op de beperking van kinderen, terwijl sommigen best mee kunnen doen in reguliere activiteiten. ‘Het moet duidelijk zijn dat sommige kinderen  echt  specifieke ondersteuning nodig hebben, maar ik zie ook kinderen die met wat extra begeleiding best mee kunnen doen in reguliere voorzieningen. Het ‘gewoon meedoen’ maakt hen uiteindelijk sterker en gelukkiger. We mogen hier zeker meer op sturen.’  

Het meedoen in reguliere activiteiten, zoals de scouting of sport, zorgt ervoor dat de kinderen er net als ieder ander mens, bij horen. Het vergroot hun eigenwaarde en versterkt sociale vaardigheden. Daarbij zien andere kinderen dat het heel normaal is dat niet iedereen hetzelfde is en dat ieder kind eigen uitdagingen heeft. Het ‘samen spelen’ verruimt de blik en denkbeelden van kinderen. Uiteraard is het meedoen in reguliere voorzieningen ook aantrekkelijk, omdat gespecialiseerde ondersteuning een grote kostenpost is voor de gemeente. Dit is geen hoofdzaak, maar door besparing op gespecialiseerde voorzieningen kan er meer worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld extra professionals voor reguliere voorzieningen of onderhoud van buurtspeeltuinen.

Goede ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen

Mayda: ‘De overgang van intramuraal werken naar ambulant werken en het onderzoeken van de mogelijkheden in reguliere activiteiten, zijn nieuwe uitdagingen voor kinderwerkers. Je moet meer samenwerken met andere professionals en jij gaat vaker naar het kind toe.’ Een goede ontwikkeling, volgens Mayda, aangezien het veel logischer is dat een kind op een bekende, veilige plek blijft waar de betrokken professionals naartoe komen. Deze verandering vraagt wel dat kinderwerkers ondernemender worden en creatief moeten zijn in hun manier van werken.

Aan de slag

De veranderingen die van kinderwerkers wordt gevraagd, zijn pittig. Mayda: ‘Je moet jezelf in een korte tijd veel aanleren. Om deze veranderingen in houding en gedrag eigen te maken, moet je van goeden huize komen. In teamworkshop Wmo competenties ben ik hierover aan het denken gezet en ga je echt aan de slag met wat er van je wordt gevraagd. Ik vond het fijn om inzicht te krijgen in wat ik al kan en wat nog niet.’

Omdat er in de ondersteuning aan jongeren en kinderen meer moet worden samengewerkt is de teamworkshop niet alleen interessant voor kinderwerkers, maar ook voor teams van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinder- en jongerenwerkers vanuit lokale welzijnsorganisaties en brede scholen en integrale kindcentra. Ook zij krijgen met een meer diverse doelgroep te maken en met nieuwe samenwerkingspartners. Net als de kinderwerkers moeten ook zij hun ogen openen voor nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en voorzieningen voor een brede groep kinderen.

Geen concurrenten, maar collega’s

Froukje Hajer, trainer Wmo workshop kinderwerk; ‘Ik zie dat deelnemers aan de workshop meer inzicht krijgen in hun bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Zij zien zich meer als mede-opvoeder, samen met ouders en andere professionals. Ze staan er niet alleen voor. Wij zijn geen concurrenten van elkaar, maar collega’s; het belang van het kind staat centraal, en daar heb je elkaar bij nodig. Het is mooi om tijdens de workshop dat inzicht heel praktisch te vertalen in de dagelijkse beroepspraktijk!’

Meer informatie

Movisie verzorgt de teamworkshop Wmo competenties. Ben jij benieuwd of dit iets voor jouw team is? Lees verder of neem contact met ons op.

*Het kinderwerk, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk, is actief als pedagoog in de buurt op al deze terreinen. Kinderwerkers zorgen dat kinderen ruimte hebben om te spelen. In georganiseerd verband tijden allerlei activiteiten, én voor vrije ruimte, waar kinderen helemaal zelf kunnen bepalen wat zij doen. Kinderwerkers zorgen dat er een veelzijdig aanbod is; ze coördineren, treden op als 'makelaar' en combinatiefunctionaris, zijn kinderopbouwwerker, en programmeur én uitvoerder. Kinderwerkers vervullen vele taken voor kinderen in de buurt! Website van De BVjong, beroepsvereniging voor Kinderwerkers en Jongerenwerkers.