Hoe maak je de effecten van sociaal werk inzichtelijk?

26 sociaalwerkorganisaties in Thematranche Welzijn gingen aan de slag met effectmeting

24 maart 2017

Voor sociaalwerkorganisaties is het belangrijk om de effecten van hun werk meetbaar en dus inzichtelijk te maken. Maar wat meet je dan precies en hoe doe je dat? In 2015 en 2016 deden 26 organisaties voor sociaal werk mee aan de Thematranche Welzijn van In voor Zorg. Zij gingen aan de slag met effectmeting.

Gemeenschappelijke indicatoren

De 26 sociaalwerkorganisatie die deelnamen aan de Thematranche Welzijn, formuleerden samen gemeenschappelijke effectindicatoren. Dit hielp hen om focus en koers te houden tijdens het verandertraject. Zij benoemden als indicatoren:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.
  • Het vergroten van de burgerinzet en verbondenheid.
  • Dure zorg voorkomen: substitutie van zorg door welzijn, meer doen met minder middelen

Kwantitatief en kwalitatief meten

Vervolgens werden er kwantitatieve én kwalitatieve metingen gedaan.

In de Thematranche Welzijn zijn de kwantitatieve metingen gedaan met behulp van de Klanteffectvragenlijst en de Zelfredzaamheidsmatrix. Met deze kwantitatieve methoden krijg je een beeld van het ‘wat’ (wat is het effect?), de frequentie (hoe vaak komt iets voor?) of het ‘hoeveel’ (bijvoorbeeld hoeveel inwoners ervaren meer zelfredzaamheid?). Het nadeel ervan is dat de informatie die je ophaalt soms moeilijk te duiden is doordat je het verhaal achter deze cijfers niet kent.

Voor dat laatste zijn in de Thematranche Welzijn kwalitatieve methoden gebruikt als Storytelling en de Effectencalculator. Deze instrumenten brengen het verhaal van de klant in beeld. Hiermee krijg je zicht op het ‘hoe’ (hoe is dit ontstaan, hoe wordt dit ervaren?) en het ‘waarom’ (waarom is dit zo?). Door de kwantitatieve en kwalitatieve informatie te combineren ontstaat een completer beeld van de werkelijkheid.

Effectencalculator

We zoomen in op de Effectencalculator. Dit is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociale domein te onderzoeken. Aan de hand van echte casussen gaan professionals – vaak met de bewoner zelf erbij - in gesprek over het effect van de betreffende aanpak. In een dialoogsessie vullen ze de Effectencalculator gezamenlijk in. In dit gesprek staan drie vragen centraal:

  • Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
  • Welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat levert dit op?
  • Wat is het prijskaartje daarvan?

Met behulp van de Effectencalculator heeft In voor zorg! de afgelopen jaren in de Thematranche Welzijn 36 ervaringsverhalen van inwoners geanalyseerd. Professionals  keken– vaak met inwoners – naar de effectiviteit van projecten in het sociaal domein.
Ga naar artikel Effectencalculator toont preventieve werking van sociaal werk.

Lokale vertaling: ONS Welzijn calculator

Met de Effectencalculator wordt dus het effect van de aanpak geanalyseerd door de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak van de analyse. De Effectencalculator is een flexibel instrument. Zo heeft sociaalwerkorganisatie ONS Welzijn in Oss de ‘ONS Welzijn calculator’ ontwikkeld die gebaseerd is op de Effectencalculator. Sociaal werker Esther de Bie spreekt van ‘drie keer winst: ‘We hebben een tevreden mantelzorger, een blije buurtbewoner die zich nuttig voelt en een blije cliënt die nu elke woensdagmiddag een gezellig uurtje heeft.’ En uit deze praktijk blijkt dat de geleverde dienstverlening goedkoper is. Lees het volledige interview met Esther de Bie van ONS Welzijn.

Meer lezen
Lees meer over de resultaten van de Thematranche Welzijn van In voor Zorg, de verschillende aanpakken, de casussen en over de methode van de Effectencalculator in het rapport De preventieve werking van sociaal werk.