‘Hoe meer kwaliteit van leven per euro, hoe beter’

Preventiewaaier voor gemeenten

Movisie brengt de ‘Preventiewaaier’ uit. Een publicatie waarin de rol van gemeenten met betrekking tot preventie rond kwetsbaarheid aan de orde komt. Een aantal vragen aan Margit van der Meulen, een van de auteurs.

Wat kunnen gemeenten doen als het om preventie rond kwetsbaarheid gaat?

‘In het kader van de wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners. Zij hebben daarin een taak te vervullen. En kunnen dat verstevigen door te zorgen dat de effecten van eigen regels of voorzieningen productief zijn - niet contraproductief. Movisie komt met deze preventiewaaier om gemeenten hierbij te helpen. Deze preventiewaaier laat zien aan welke knoppen de gemeente kan draaien.’

Bekijk de preventiewaaier voor gemeenten

Waarom is deze preventie zo belangrijk?

‘Dat gemeenten werken aan preventie is belangrijk voor mensen met kans op uitval. Als de gemeente er met andere partijen voor kan zorgen dat bijvoorbeeld de stress afneemt bij mensen zullen zij beter kunnen functioneren en kunnen aangeven wat ze aan steun nodig hebben. Daardoor kan verergering van hun situatie en maatschappelijke teloorgang worden voorkomen. Preventie is een belangrijk onderwerp: beter voorkomen dan genezen. Gemeenten kunnen het geld maar een keer uitgeven, en hoe meer kwaliteit van leven per euro, hoe beter.’

Over hoeveel mensen hebben we het?

‘Over hoeveel mensen het gaat, weet ik niet exact. Het is belangrijk om verschillende doelgroepen in beeld te hebben. Een percentage kan ik niet geven. Iedereen heeft kwetsbare periodes in zijn of haar leven. Soms duren die periodes lang, bij anderen gaat het om een relatief korte tijd.’

Wat kunnen gemeenten doen?

‘Regels van instanties, waaronder die van de gemeente zelf, worden steeds ingewikkelder voor inwoners. De te maken keuzes en uit te voeren administratieve verplichtingen vereisen vaak meer competenties en inzicht dan zij kunnen opbrengen. De gemeente is een van de partijen die bijdragen aan deze hoge eisen en complexiteit. Daar bewust van zijn is een eerste stap richting adequate steun voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Een tweede stap zit in het zo organiseren van de eigen regels en diensten dat die geen drempels opwerpen. Een derde punt is zorgen voor duidelijke communicatie.’

Dat heeft dus ook met de werkwijze te maken?

‘Inderdaad! Deels gaat het over de eigen werkwijze van gemeenten. Soms krijgen mensen bijvoorbeeld brieven van de gemeente die zo ingewikkeld zijn dat ze niet worden begrepen. De boodschap van de brief komt dan niet over. En zal dan ook niet leiden tot de door de gemeente gewenste reactie. Dat helpt mensen niet, sterker nog, dat belemmert. Helder en eenvoudig communiceren is dus een belangrijk ingrediënt. De gemeente heeft meer knoppen om aan te draaien, die er voor kunnen zorgen dat inwoners eerder in beeld komen, beter geïnformeerd zijn en minder stress ervaren door bejegening, regelingen, werkorganisatie en procedures waar ze niet goed mee om kunnen gaan.’

Waarom heet het ‘preventiewaaier’?

‘In dit document zijn vele goede voorbeelden uit het hele land opgenomen. Goede voorbeelden willen we graag verspreiden zodat andere gemeenten erdoor geïnspireerd raken om te werken aan preventie.’

Welk mooi voorbeeld springt er voor jou uit?

‘De ‘ontschotter’ vind ik mooi. Dat is iemand die met een mandaat de schotten tussen de verschillende afdelingen slecht. Dat doet hij of zij door het gesprek aan te gaan met collega’s. De boodschap: ‘zo doen wij dit niet langer, want dit helpt onze inwoners niet’.