Hoe neem jij besluiten als je cliënt in het nauw komt?

Sociaal professionals moeten vaak in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen. Zij gebruiken hun kennis en ervaring. Het is nuttig je ervan bewust te zijn hoe ingrijpende besluiten worden genomen. Voor de kwaliteit van de hulp en voor de verantwoording naar jezelf, de cliënt en de opdrachtgever. Movisie presenteert zes besluitvormingsmodellen voor de professional.

‘Besluiten worden door sociaal werkers vaak op basis van praktijkervaring en gestolde kennis genomen’, zegt Julia Ketel, onderzoeker bij Movisie. ‘Professionals hebben te maken met een hoge caseload, beperkte tijd en met de waan van de dag. En soms moeten beslissingen gewoon snel genomen worden. Heel vaak zijn dat goede besluiten, maar is men zich niet expliciet bewust van waarom en hoe een beslissing tot stand is gekomen. Besluitvorming wordt ook snel als een zoektocht ervaren, op basis van gevoel en intuïtie. Om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren en om je te kunnen verantwoorden helpt het om je besluiten te wegen aan de hand van besluitvormingsmodellen.’

Besluitvorming

Kennisinstituut Movisie heeft drie jaar geleden, in samenwerking met Marcel Spierts een besluitvormingsmodel voor sociaal professionals gemaakt: 'De beslissende professional'. Dit model is gebaseerd op praktijkonderzoek naar hoe besluiten verlopen in het sociaal werk. In de handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’, die onlangs is verschenen, wordt naast het model van de beslissende professional een breed overzicht geboden van vijf reeds bestaande besluitvormingsmodellen. Doel is om ‘professionals een kader te bieden waarmee ze de verschillende belangen kunnen afwegen die besluitvorming met zich meebrengt’, aldus Julia Ketel. ‘Op deze manier worden professionals meer bewust van hun manier van besluiten, om meer grip te krijgen op het proces van besluitvorming in verschillende situaties en ook om zorgvuldig te kunnen besluiten in de dagelijkse praktijk. Dit overzicht van besluitvormingsmodellen is niet compleet, er bestaan nog veel meer, maar het biedt de eerste handvatten om het proces van besluitvorming te vergemakkelijken.’

Inzichtelijk

Professionals hebben de juiste kennis in huis om besluiten te nemen, zegt Ketel. ‘Als je ingrijpende keuzes moet maken in het leven van cliënten, dan is het belangrijk om verschillende belangen methodisch af te kunnen wegen en om die belangen en keuzes inzichtelijk te maken. Voor de cliënt, voor de gemeente en ook voor jezelf als professional.’

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit is een verkorte versie van het artikel dat eerder op Zorg+Welzijn verscheen. Lees hier het volledige artikel.