Hoe word jij een creatievere professional?

24 oktober 2018

Als professional verken je elke dag opnieuw de verschillende mogelijkheden voor je cliënten. Hoe zet jij hierbij je creatieve denkvermogen in? Doe mee met een kort online onderzoek!

‘We transformeren van een kennissamenleving naar een creatieve samenleving’, aldus onderzoeker Simone Ritter in het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. ‘Zeker in het sociaal domein is creativiteit van belang. Professionals werken met individuen die allemaal een unieke combinatie van situatie en hulpvragen hebben waar niet één antwoord op bestaat.’

Movisie onderstreept het belang van de inzet van creativiteit hierbij en wil de bewustwording onder professionals van hun creatief denkvermogen vergroten. En hen ondersteunen bij het ontwikkelen ervan. We verkennen de bevorderende en belemmerende factoren van creatief werken, en de impact van creatief handelen.

Meer informatie