‘Intensieve mantelzorg op de agenda!’

‘Een prachtige bijeenkomst, maar volgende keer met beleidsmakers erbij’

17 december 2018

Mantelzorgers die te maken hebben met een intensieve zorgsituatie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om ‘de boel’ draaiende te houden. Op donderdag 29 november vond het Theaterdebat Zicht op mantelzorg in zorgintensieve situaties in Amersfoort plaats. Ongeveer 50 professionals, mantelzorgers, bestuurders en belangenbehartigers uit zorg- en welzijn gingen met elkaar in gesprek over de impact van intensieve mantelzorg.

Wat is de impact van intensieve mantelzorg op iemands leven? Sluit de huidige ondersteuning aan, of kan het anders en beter? Welke ruimte krijgt een mantelzorger en wanneer wordt hij of zij serieus genomen? En wanneer en in welke mate wordt er echt samenwerkt tussen de professional, cliënt en mantelzorger? Prangende vragen, waar tijdens de bijeenkomst veel over werd uitgewisseld.

Anita Peters, werkzaam bij Movisie en zelf mantelzorger, droeg de indrukwekkende column ‘Mijn leven als mantelzorger’ voor. Ze eindigde met een hartenkreet aan beleidsmakers: ‘Verplaats je in ons en geef ons ruimte, want ik blijf mantelzorger, partner, moeder, vriendin, collega.’

'Mantelzorgers zijn immers gepokt en gemazeld in het systeem'

Dilemma's

In het debat werd gesproken over diverse dilemma’s. Het belang van de positionering van de mantelzorger werd daarbij benadrukt, naar de professional, maar ook naar beleidsmakers. Ook zou de regeldrukte meer uit handen genomen moeten worden, maar kan dit en is dit haalbaar? Mantelzorgers zijn immers gepokt en gemazeld in het systeem, zij weten soms beter de weg dan de professional. Er werd een oproep gedaan richting mantelzorgers om te reflecteren op de kwaliteit van het leven. Als er ruimte is voor reflectie op eigen inzet en wat dit doet met de mantelzorger, wordt ervaren dat men andere keuzes maakt die bijdragen aan een betere balans voor mantelzorger.

theaterdebat2019-mantelzorg

Betere ondersteuning

Kortom, aan welke ‘knoppen’ kan je draaien als het gaat om zorgintensieve situaties? Er zijn tijdens het debat verschillende oplossingen en noodzakelijke randvoorwaarden besproken om mantelzorgers meer en beter te ondersteunen. Samengevat een oproep tot:

  • Betere samenwerking in de ‘driehoek professional, cliënt en mantelzorger
  • Inzet van een mantelzorgmakelaar- en consulent
  • Verstevig de (juridische) positie van de mantelzorger.
  • Aandacht voor het thema mantelzorg in het onderwijs
  • Betrek ook lokaal beleidsmakers en beslissers bij de thematiek
  • Kijk naar wat nodig is, in plaats van naar wat kan
  • Neem de leefwereld van gezinnen, cliënten en mantelzorgers als uitgangspunt.