Jouw organisatie meer divers en inclusief? Doe mee aan nieuw project van Movisie!

3 februari 2022

Steeds meer bedrijven zetten in op een divers personeelsbeleid. Soms ontbreekt echter expertise, tijd en geld om inclusief werkgeverschap te creëren. Het resultaat hiervan kan zijn dat medewerkers zich niet thuis voelen, niet doorgroeien of ontslag nemen. Ben jij als werkgever op zoek naar talent én wil je een volgende stap zetten als het gaat om inclusief werkgeverschap? Doe dan mee aan het project Opstapbanen van Movisie. In februari gaat het van start.

Met het project Opstapbanen wil Movisie bij werkgevers baankansen creëren voor academisch geschoolde vrouwelijke nieuwkomers die het via reguliere sollicitatieprocedures niet lukt om een baan op hun niveau te vinden. Bijvoorbeeld omdat ze in Nederland al langer niet meer aan het werk zijn, de (vak)taal nog niet voldoende machtig zijn of omdat ze te maken krijgen met vooroordelen bij werving en selectie.

Deelnemende werkgevers aan dit project creëren voor een periode van een jaar een betaalde baan voor één of meerdere deelneemsters. Zowel de deelneemsters als de werkgevers en hun medewerkers worden in dit project een jaar (kosteloos) ondersteund door experts van Movisie met intervisie, trainingen en individuele begeleiding. De NS, gemeente Emmen, Versa Welzijn en Kunstenhuis Zeist & De Bilt hebben inmiddels de intentie uitgesproken om mee te werken aan dit project. Ook Movisie neemt als werkgever deel: er zijn inmiddels drie vrouwen via dit traject bij ons werkzaam.

De opstapbaan in het kort

  • Werkgever creëert een betaalde baan voor 1 of meerdere vrouwen voor een periode van 1 jaar. De vrouwen starten het liefste per 1 april met hun baan.
  • De werkneemsters worden geworven via het netwerk van de werkgever zelf, via uitzendbureau BDE Diversity waar Movisie mee samenwerkt of via het netwerk van Movisie.
  • De deelneemsters krijgen een (vak)taalmaatje op de werkvloer.
  • De deelneemsters nemen deel aan een K!X Works-training, aangeboden door Movisie.
  • Werkgever krijgt een workshop Inclusief Werkgeverschap aangeboden.
  • Bij elke werkgever wordt twee keer per jaar een intervisie-bijeenkomst georganiseerd door Movisie.

Dit project wordt gemonitord en geëvalueerd door de Refugee Academy onder leiding van hoogleraar Halleh Ghorashi. Hiervoor worden de deelneemsters en werkgevers tussentijds geïnterviewd.

Verschil tussen een diverse en inclusieve werkvloer

Wanneer een werkgever een divers(er) personeelsbestand heeft, betekent dit niet automatisch dat die werkgever ook inclusief is. Diversiteit en inclusie zijn twee verschillende begrippen. Diversiteit gaat om het erkennen van verschillen tussen werknemers, inclusie om het creëren van een (werk)omgeving waaraan alle werknemers gelijkwaardig deel kunnen nemen en zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen (Van Hal, Brock, Bouteba & Van den Berg (2020).

Waarom start Movisie dit project?

Er is een mismatch tussen hoogopgeleide vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond (eerste generatie) en werkgevers. In veel projecten wordt wel geïnvesteerd in de vaardigheden, kennis en het netwerk van deze vrouwen, maar eenzijdig investeren in hun talenten blijkt niet voldoende om (duurzaam) aan het werk te komen. Ook aan de kant van de werkgevers wordt geëxperimenteerd met vrijwilligerswerk of (onbetaalde) werkervaringsplekken. Hoewel dit een zinvolle stap naar werk kan zijn, leidt dit niet in alle gevallen tot duurzame arbeidsparticipatie.

Movisie wil daarom als kennisinstituut én als werkgever samen met andere werkgevers een nieuwe koers gaan varen. Voor hoogopgeleide vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond gaan we opstapbanen creëren. In tegenstelling tot een werkervaringsplek gaat iemand direct betaald aan de slag. Tijdens deze opstapbaan krijgt de deelneemster de tijd en ruimte om zichzelf te ontwikkelen en haar talenten te laten zien. Zowel de deelneemsters als de werkgevers en hun medewerkers worden het eerste jaar begeleid door experts van Movisie met intervisie, trainingen en individuele begeleiding. Zo willen we de belemmeringen bij werkgevers én bij de deelneemsters zoveel mogelijk wegnemen. We hopen dat via deze pilot, die wordt geëvalueerd door de Refugee Academy (Vrije Universiteit Amsterdam), steeds meer bedrijven beter omgaan met diversiteit op hun werkvloer en dat vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond duurzaam aan het werk zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Doet jouw organisatie mee?

Neem voor meer informatie contact op met Jolien Geerlings (j.geerlings@movisie.nl, 06-55440514).