Powered by Movisie: ‘Movisie heeft goed geholpen onze vraagstukken te ontrafelen'

Het verhaal van Ingrid

De gemeente Ouder-Amstel wilde de organisatie van de zorg- en dienstverlening en zorg door wijkteams veranderen. Het beleid was aan verbetering toe. Adviseurs van Movisie hebben de professionals – van de gemeente en andere betrokken organisaties – daarbij begeleid. Ingrid van der Meer, beleidsadviseur bij Ouder-Amstel vertelt wat ze aan de begeleiding heeft gehad en wat het resultaat ervan is

kubus-rubicscube-movisie-powered-by

Met welk vraagstuk worstelden jullie als gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties?

‘Je stelt beleid vast en merkt op een gegeven moment dat de praktijk weerbarstig is. Zo gaat dat nu eenmaal. Dat zaken in werkelijkheid anders lopen dan je vooraf bedenkt. Dat betekent dat je je beleid moet gaan bijstellen. Een voorbeeld is dat we mensen in lokale teams hebben die een dubbelrol vervullen. Ze zijn zowel hulpverlener als regisseur, die zich met het proces en de organisatie van de hulp bezighoudt. Dat vonden we vooraf logisch. Maar in de praktijk ging dat knellen, merkten we. Een andere kwestie betrof de samenwerking en afstemming tussen zorg- en adviespunten, waar hulpvragen van burgers uit de wijk als eerste binnenkomen en kernteams die de zorg en hulp organiseren. De crux daarbij: zorgen dat de hulp voor cliënten zo snel mogelijk ingezet wordt.’

Wat was de aanleiding om Movisie te benaderen?

‘Ik verwachtte twee dingen. Allereerst dat Movisie in staat zou zijn om met de kennis en ervaring van de adviseurs licht te werpen op de vraagstukken waar we mee te maken hebben. De adviseurs hebben immers ervaring met verscheidene andere gemeenten. En verder was het fijn dat onafhankelijke experts de sessies konden begeleiden. Ook bij eventuele heikele punten die boven tafel zouden kunnen komen. Wij zijn als gemeente natuurlijk een belanghebbende en betrokkene in het proces.’  

'De hulp van experts van buiten heeft veel toegevoegde waarde'

Zijn je verwachtingen uitgekomen?

‘Jazeker. De Movisie-adviseurs hebben ons goed geholpen bij het ontrafelen van de verschillende vraagstukken. Ze hebben ingebracht wat passend en nodig was. En laten zien welke mogelijkheden er zijn om het beleid opnieuw vorm te geven. Een voorbeeld is dat ze modellen gebruikten hoe je je beleid rond de lokale teams kunt organiseren. Scenario’s gebaseerd op hun ervaringen in verschillende andere gemeenten. Misschien is er niets verrassends uitgekomen bij de vernieuwing van ons beleid. Maar toch, de hulp van experts van buiten met gezag heeft veel toegevoegde waarde. Het heeft voor reflectie gezorgd en onze blik verruimd. Als je het zelf gaat zitten bedenken, is de kans groot dat je in je eigen koker blijft en last hebt van een tunnelvisie.’

Wat hebben cliënten van jullie uiteindelijk aan de vernieuwing van jullie beleid?

‘De sessies hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering van de hulp aan burgers in onze gemeente denk ik. Dat voor hen bijvoorbeeld eerder duidelijk is van wie ze welke hulp kunnen verwachten. En ook dat complexere hulpvragen eerder terecht komen bij hulpverleners die daarin gespecialiseerd zijn. En andersom: dat zwaardere hulpverlening ook weer tijdig lichtere hulp kan worden als de omstandigheden zijn veranderd. Soms kunnen de zaken weer beter gaan in een huishouden. Dan kan de inzet van, zoals we dat noemen, het voorveld afdoende zijn. Dat bijvoorbeeld een jongerenwerker of een wijkverpleegkundige zich over het gezin ontfermt of een oogje in het zeil houdt.’

Over de begeleiding
Twee adviseurs van Movisie – Hilde van Xanten en Annelies Kooiman - begeleidden gemeente en partners zoals MEE, maatschappelijk werk, specialistische jeugdhulp en eerstelijnszorg bij hun zoektocht: hoe verbeter je het beleid? Dat gebeurde tijdens vier sessies die beiden leidden. Daar waren zowel beleidsmakers en managers als uitvoerend professionals betrokken.
Powered by Movisie
Dit artikel maakt deel uit van de campagne Powered by Movisie. Hier lees je de verhalen van de mensen achter onze resultaten. Bekijk alle verhalen.