Programma Regenboogsteden krijgt komende vier jaar vervolg

Congres Regenboogsteden 2022

Het programma Regenboogsteden krijgt de komende vier jaar een vervolg. Dat maakte minister Robbert Dijkgraaf van OCW bekend op het Congres Regenboogsteden 2022 op 14 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Dijkgraaf: 'In Nederland mag iedereen zichzelf zijn. Ik ben trots op de samenwerking met de gemeenten en dat we ons vol energie blijven inzetten voor de acceptatie van lhtbiq+ personen.'

Vervolg van het programma betekent dat het ministerie van OCW de financiële en inhoudelijke samenwerking met de 56 convenant-Regenboogsteden voortzet. Deze steden hebben een intentieverklaring getekend waarin staat dat ze zich actief inzetten om de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti+ personen te versterken.

Acceptatie

Minister Dijkgraaf meldde op het regenboogcongres van Movisie dat de 56 Regenboogsteden de komende vier jaar jaarlijks 1,24 miljoen euro krijgen om hun lokale lhbti+ emancipatiebeleid te voeren. De gezamenlijk ambitie is de acceptatie van lhbti+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking, aldus de minister. Volgens OCW is daarbij extra aandacht nodig jongeren, ouderen en de kringen waar lhbtiq+ nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbti+ personen moeten afnemen. Lhbti+ personen moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring, aldus de minister.

Meer aandacht en zichtbaarheid

'Een belangrijke en noodzakelijke beslissing', noemt Charlot Pierik, projectleider bij Movisie het besluit van OCW om het Regenboogprogramma te continueren. 'Het regenboogstedenbeleid heeft de afgelopen jaren veel opgeleverd. 'In de deelnemende gemeenten is in politiek en uitvoering duidelijk meer aandacht gekomen voor lhbti+ emancipatie. Ook is de zichtbaarheid van lhbti+ personen vergroot. Dat zorgt ervoor dat thema’s rondom lhbti+ beter bespreekbaar zijn geworden. Dat beeld wordt bevestigt door een recente evaluatie van het Regenboogbeleid 2019-2022 door Panteia en Atria.'

Toch is er nog een lange weg te gaan, ziet Pierik. ‘Belangrijk probleem is dat veel lhbti+ personen zich nog altijd onveiliger voelen in de openbare ruimte dan heteroseksuele personen. Ook zijn ze vaker slachtoffer van (seksueel) geweld en respectloos gedrag. Zeker transgender personen worden geconfronteerd met gebrek aan acceptatie en geweld. Ook blijkt dat zichtbare intimiteit van mensen van hetzelfde geslacht, zoals zoenen op straat, nog erg gevoelig ligt.'

Ook als het gaat om de organisatie van Regenboogbeleid in gemeenten zijn er nog stappen nodig, ziet Pierik. 'Door verloop van personeel en soms ook wisseling van politieke prioriteiten staat continuïteit van het lhbti+ beleid in nogal wat Regenbooggemeenten onder druk. Borging van het beleid is nodig. Genoeg werk aan winkel dus, de komende vier jaar. Movisie staat klaar om daar in het vervolgprogramma aan bij te dragen.'

Foto: Jan Cor van Manen Fotografie