De regenboog is voor iedereen

Regenbooggemeente Helmond in vijf vragen

‘Het streven naar een inclusieve samenleving komt niet tot uitdrukking in een specifiek inclusiebeleid, maar hoort diep in de vezels te zitten bij alles wat we als gemeenten doen’ zegt wethouder Harrie van Dijk van gemeente Helmond. De gemeente werkt zelf aan inclusiviteit maar vindt het ook belangrijk dat de regenbooggemeenschap zelf aan het roer staat.

Nederland kent inmiddels 55 Regenbooggemeenten, die in samenwerking met het ministerie van OCW werken aan de verdere emancipatie en acceptatie van lhbtiqa+ inwoners. Hoe pakken de gemeenten dit aan? Waar leggen ze accenten? In de serie ‘Regenbooggemeente in vijf vragen’ zet Movisie de komende tijd een reeks Regenbooggemeenten in de schijnwerpers. In dit tweede artikel gaan we in gesprek met wethouder Harrie van Dijk van gemeente Helmond.

Waarom heeft Helmond ervoor gekozen om Regenbooggemeente te worden?

‘Helmond heeft als ambitie om een inclusieve, duurzame en levendige stad te zijn. ‘Een sterker Helmond voor iedereen’ luidt deze ambitie. We willen de stad Helmond sterker maken op vele terreinen. Met een inclusieve, sterke stad kunnen we mensen erbij trekken die we anders zouden verliezen. 
Helmond is een stad die de emancipatie, veiligheid, sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen bevordert. Dit hebben wij in ons hele beleid en ambitieakkoord verweven. 
Ik geloof er echt in dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en zichzelf moet kunnen voelen, zich moet kunnen ontwikkelen en erbij moet kunnen horen. Daarom ook de keuze om regenbooggemeente te zijn, om met elkaar een krachtig signaal af te geven.’

Hoe geven jullie Regenboogbeleid handen en voeten? 

‘Het regenboogbeleid van de stad Helmond richt zich al lange tijd op de jeugd en sinds corona ook op ouderen. Het doel is het vergroten van de kennis over en de sociale acceptatie van de lhbtiq+ doelgroep. Het streven naar een inclusieve samenleving komt niet tot uitdrukking in een specifiek ‘inclusiebeleid’, maar hoort diep in de vezels te zitten bij alles wat we als gemeenten doen.

Om scholen op de hoogte te houden van beschikbare (online) lesmethoden en –pakketten brengt de GGD periodiek een thematische Nieuwsbrief uit. De informatie is tevens vindbaar via de websites www.seksuelediversiteit.nl. Zowel de routekaart VO als de routekaart BS. In 2021 is in directe samenwerking met jongeren de publiciteitscampagne ‘Lekker Boeiend’ ontwikkeld, met als doel het onderwerp breed bespreekbaar te maken en de tolerantie jegens deze doelgroep te vergroten.

‘De kunst is om kansen en uitdagingen met elkaar te verbinden'

In april van dit jaar hebben Helmond en Eindhoven het Symposium ‘Oog voor roze Ouderen’ georganiseerd De centrale vraag was: Hoe zorgen we voor een fijne en veilige plek voor lhbtiq+ ouderen? De groep roze ouderen wordt namelijk steeds groter. Veel roze ouderen kunnen zichzelf niet zijn in verzorgingstehuizen en gaan daarom weer terug ‘in de kast’. Zorginstellingen kunnen er veel aan doen om het klimaat voor deze ouderen te verbeteren.

Ook bieden we in de Cacaofabriek -dé culturele hotspot van Helmond- dit jaar weer een afwisselend gayprogramma met films, theater en muziekoptredens onder de paraplu ‘Under the Rainbow’.’

Wat is voor jullie de grootste uitdaging in het Regenboogbeleid? 

‘De kunst is om kansen en uitdagingen met elkaar te verbinden. Er zijn regelmatig negatieve reacties. Het gesprek hierover gaande houden is super belangrijk. We moeten ons ervan bewust zijn dat de regenbooggemeenschap erg divers is. Ondanks een mooi aanbod op basis van behoefte, is het een uitdaging om voor iedereen binnen deze gemeenschap een passend, aantrekkelijk aanbod te bieden. Het is ook goed om daar scherp op te blijven.’

Waar zijn jullie trots op? 

‘Ik ben ontzettend trots op alle initiatieven die vanuit onze bewoners zélf zijn ontstaan afgelopen jaar en op hetgeen zij hebben bereikt. We hadden na de sluiting van het homocafé Baloon geen fysieke plek meer waar mensen uit de regenbooggemeenschap bij elkaar konden komen. Gelukkig is stichting Het huis onder de Regenboog opgericht. Deze zet zich in om inclusie in de maatschappij te bevorderen. De stichting is een advies- en ontmoetingspunt op het brede gebied van lhbtiq+. Ook is er een samenwerking met COC die maandelijks een uitgaansavond organiseren. De eerste bijeenkomst in oktober trok 120 bezoekers!

En vertegenwoordigers van Roze50+ hebben vorig jaar het initiatief genomen voor het organiseren van een rondreizende foto-expositie op diverse zorglocaties. We hopen op een volgende stap: dat er zorgaanbieders zijn die willen gaan voor een roze loper!

Op 2 november 2023 is het handboek lhbtiq+-handboek “Het huis onder de regenboog” aan mij overhandigd. Het ontroert me dat de mensen die in dit boek staan zich zo open en kwetsbaar opstellen.’

Welke gouden tip willen jullie aan andere regenbooggemeenten meegeven?

‘Als gemeente omarmen en faciliteren we de initiatieven die door onze inwoners worden gestart. Het is belangrijk  dat de gemeenschap aan het roer staat. Zo denken we het beste te kunnen voldoen aan de behoeften van de uiteenlopende groepen binnen de regenbooggemeenschap. Ik sluit me helemaal aan bij de woorden van de oprichter van het Huis voor de Regenboog: de regenboog is voor iedereen.’