Signalen van ouderenmishandeling herkennen

E-learning Veilig ouder worden

De e-learning Veilig ouder worden richt zich op vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen, om hulp te bieden bij de administratie of de belastingaangifte, als ouderenadviseur of om samen koffie te drinken of een activiteit te ondernemen. Hoe kunnen zij nagaan of er iets mis is, en wat zijn vervolgens hun mogelijkheden én hun grenzen?

Soms komen vrijwilligers die met ouderen werken situaties tegen waarin ze het gevoel hebben dat er iets mis is. Sinds wanneer heeft mevrouw die blauwe plek bij haar oog? En waarom is er ineens geen eten meer in de ijskast van meneer?

Ouderenmishandeling of ontspoorde mantelzorg

Er kan sprake zijn van een vorm van ouderenmishandeling of ontspoorde mantelzorg. Maar wat verstaan we hier precies onder? Welke groepen hebben er vaker mee te maken? Hoe kun je het herkennen? En wat kun je als vrijwilliger doen? Op deze vragen geeft de e-learning Veilig ouder worden antwoord.

Oefenen met drie situaties

De e-learning presenteert drie situaties van senioren die mogelijk te maken hebben met een vorm van ouderenmishandeling. Met deze situaties gaat de vrijwilliger oefenen hoe te reageren. Naast tips en adviezen is ook nadere informatie opgenomen over verschillende vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg.

Movisie heeft de e-learning in opdracht van het ministerie van VWS  ontwikkeld in samenwerking met ouderenorganisaties en met vrijwilligers van o.a. Humanitas en KBO/PCOB. De e-learning is gratis en kan gemakkelijk vanuit huis gevolgd worden. 

Naar de e-learning Veilig ouder worden