't Hooge Nest en Moria

28 september 2020

Ik ben geboren en getogen in de naoorlogse Zeeheldenwijk in Huizen, aan de rand van de Naarder Eng. Als kind speelde ik daar in het bos achter een groot somber huis, met de naam ’t Hooge Nest. Het is het huis waar Roxane van Iperen vorig jaar haar gelijknamige boek over schreef.

Dat dit boek mij is bijgebleven heeft niet alleen te maken met mijn eigen jeugdherinneringen aan ’t Hooge Nest en met de verbijstering over wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, waar ik helemaal niets van wist. Het blijft me vooral bij door het beklemmende gevoel dat zich van mij meester maakte naarmate het verhaal vorderde. Dat begon met de Joodse vluchtelingen uit Duitsland, die in ons land al aanklopten voor hulp voordat bij ons de oorlog uitbrak. Niemand wilde deze mensen helpen.

En daarna ging het over de Joodse Nederlanders, die steeds verder werden gemarginaliseerd. Niemand deed iets. En dan gaat het verhaal verder, met gewone Joodse gezinnen in de hoofdrol, mensen met een naam. Zij duiken onder in ’t Hooge Nest, worden verraden en komen terecht in de verschrikkingen van de kampen.

Lees verder op hetgoedeleven.nl

Dit is een korte versie van een column van Janny Bakker-Klein, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Movisie voor de bijlage ‘Het goede leven’ van het Friesch Dagblad. Deze column stond eerder in de uitgave van september.

Lees het volledige artikel