Is uw vrijwilligersorganisatie aantrekkelijk genoeg?

4 tips om uw vrijwilligersorganisatie te versterken en te vernieuwen

27 september 2013

Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst met succes te vervullen zijn professionalisering, ondernemerschap en flexibilisering nodig. Gemeenten, samenwerkingspartners en vrijwilligers stellen steeds hogere eisen aan lokale vrijwilligersorganisaties.

Hieronder vier tips om uw vrijwilligersorganisatie te versterken en te vernieuwen.

1. Ken je organisatie: doe zelfonderzoek

Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? En wat uw sterke en zwakke punten zijn? Met de KrachtMeting kunt u uw organisatie scoren op een vijftal krachtenvelden m.b.t. bestuur, draagkracht, samenwerking, hulpbronnen en mate van vernieuwing. Na het invullen ontvangt u een overzicht van verbeterpunten en concrete tips voor uw specifieke situatie. Een andere zelfevaluatie die u kunt gebruiken hoort bij Goed Geregeld, de landelijke kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen van de Vereniging NOV. Met deze uitgebreide zelfevaluatie maakt u samen met vrijwilligers inzichtelijk in hoeverre het vrijwilligersbeleid en het vrijwilligersmanagement op papier én in de praktijk zodanig zijn geregeld dat het voor vrijwilligers prettig werken is in uw organisatie.

2. Ken uw vrijwilliger: inzicht in tevredenheid, motivatie en betrokkenheid

Vrijwilligers zijn ‘spil’ van uw organisatie. Vrijwilligers die gemotiveerd en tevreden zijn en zich betrokken voelen bij hun vrijwilligerswerk dragen in sterke mate bij aan het goed functioneren van uw vrijwilligersorganisatie. Daarom is het belangrijk dat ze ook tevreden, gemotiveerd en betrokken blijven. Maar hoe tevreden zijn uw vrijwilligers eigenlijk? En wat motiveert hen om te komen en om te blijven? Met het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek (VTO) krijgt u eenvoudig en snel inzicht in de tevredenheid en de motivatie van uw vrijwilligers. In het magazine Pak de Passie krijgt u tal van tips en leest u inspirerende verhalen over hoe betrokkenheid werkt en hoe je die kunt beïnvloeden. Meer over het weven en behouden van vrijwilligers vindt u ook in het praktische boekje Vinden en Binden. In het dossier Aansturen van vrijwilligers op vrijwilligerswerk.nl vindt u informatie en instrumenten om vrijwilligers goed te managen.

3. Wees ondernemend

Ondernemende vrijwilligersorganisaties kennen niet alleen zichzelf goed, maar weten ook wat er in hun eigen wijk, stad of regio gebeurt en welke andere organisaties en initiatieven daar actief zijn. Ze weten in te spelen op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen en kunnen hun eigen activiteiten, projecten of dienstverlening aantrekkelijk onder de aandacht brengen. Ook zijn ze actief in relevante netwerken en werken ze samen met bijvoorbeeld scholen, bedrijven of collega-vrijwilligersorganisaties. Het werkboek ‘Ben ik in beeld’ helpt u om uw eigen aanbod aan activiteiten onder de loep te nemen en waar nodig te vernieuwen of aantrekkelijker te maken.

4. Laat zien hoe aantrekkelijk uw organisatie is

Met de eerder genoemde kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld van Vereniging NOV kunt u op een objectieve manier laten zien dat u het vrijwilligerswerk goed en aantrekkelijk hebt georganiseerd. Dit kan helpen om uw organisatie te onderscheiden en aan zowel (potentiële) vrijwilligers als aan de gemeente en andere financiers kenbaar te maken dat u een aantrekkelijke organisatie bent. Diverse gemeenten – o.a. Haarlem, Arnhem en Breda, stimuleren het behalen van de kwaliteitsonderscheiding.

Bovenstaande tips helpen om uw organisatie vitaal en aantrekkelijk te maken. Goed voor het behouden van betrokken vrijwilligers en het  aantrekken van nieuwe krachten. Maar ook belangrijk voor partners en financiers. Wilt u uw organisatie nog professioneler, ondernemender en flexibeler maken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!