De waarde van daginvulling en participatie voor ggz-cliënten

Johan: ‘Uit het dal gekomen’

24 augustus 2018

Anna van Deth (Movisie) en ervaringswerker Johan geven op 28 september een gezamenlijke workshop tijdens de conferentie ‘Tussen wil en wet’.

Waardevolle participatie bevordert het herstelproces van mensen met ggz-problematiek. Maar hoe kun je mensen met (ernstige) psychische aandoeningen het beste ondersteunen bij het maken van keuzes voor een recreatieve, belevingsgerichte en arbeidsmatige waardevolle daginvulling?

Diagnose

Johan (50) heeft al veel meegemaakt in zijn leven. Daardoor, en vanwege een laat erkende ADD-diagnose, had hij een zeer onrustig arbeidsverloop en kwam hij steeds weer in de ziektewet terecht. Pas in 2013 zocht hij professionele hulp en werd hij begeleid vanuit de ggz. Sindsdien gaat het beter met hem. ‘De professionals hebben mij goed ondersteund waardoor ik uit het dal ben gekomen’. Hij werkt nu parttime bij een assemblagebedrijf en wil graag iets doen met zijn ervaring en reflectie op de ggz. Johan vertelt tijdens deze workshop zijn persoonlijke verhaal over de waarde van daginvulling en participatie op zijn eigen herstelproces.

Kwaliteitsstandaard

Anna van Deth (Movisie) vertelt aan de hand van dit praktijkvoorbeeld hoe we kunnen werken met de Kwaliteitsstandaard ggz. Vorig jaar is de module waardevolle daginvulling en participatie voor ggz-cliënten ontwikkeld door Trimbos, Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Hierbij werd ook een brede werkgroep betrokken van vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen, ondernemers, beroepsgroepen, gemeenten, en maatschappelijke organisaties.

Zinvolle daginvulling

Deze module geeft handvatten voor iedereen in de ggz die zich bezighoudt met zinvolle daginvulling voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Ze gelden voor het hele spectrum, van inloop en ontmoeting tot re-integratie en werk. We belichten tijdens de workshop de belangrijkste vier elementen van deze kwaliteitsstandaard en kijken vooral ook naar de praktijk, samen met ervaringswerker Johan.