Wie verdient de Van Dantzig-penning 2022 voor aanpak kindermishandeling?

26 september 2022

Namens de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) doen we een oproep aan iedereen die met kinderen werkt of om kinderen geeft, om kandidaten voor te dragen voor de Van Dantzig-penning. De penning wordt dit jaar op 24 november uitgereikt aan iemand die het verschil heeft weten te maken in de aanpak van kindermishandeling.

De penning, die sinds 2006 bestaat, is een teken van waardering en erkenning. Het is tegelijk ook een aanmoediging voor de winnaar om zijn/haar goede werk te blijven voortzetten.

Onder andere Ted Kloosterboer, Thea Hol, Roos Haase, André Rouvoet, Rob Bilo, Herman Baartman en Francien Lamers-Winkelman mochten eerder de prijs in ontvangst nemen.

Over de Van Dantzig-penning

In 1999 werd de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) opgericht door Dries van Dantzig, Stan Meuwese en Jan Willems. Het doel van RAAK was om het thema kindermishandeling hoog op de politieke agenda te krijgen. De actiegroep werd in 2000 een formele stichting, geleid door Dries van Dantzig.  Na zijn overlijden in november 2005 liet het bestuur van RAAK ter nagedachtenis een bronzen penning slaan door beeldend kunstenaar Far Wevers (1940-2019).

De penning wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich met de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en onderscheiden. In 2013 is RAAK ontbonden en opgeheven. De BPSW heeft daarna de uitreiking van de penning op zich genomen.

Criteria voordracht

Voor de toekenning van de Van Dantzig-penning worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De kandidaat getuigt van lef, liefde en lange adem.
  • Werk en/of activiteiten van de kandidaat hebben direct effect op de levens van kinderen die te maken hebben of hebben (gehad) met kindermishandeling [IVRK, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind art. 19].
  • De kandidaat draagt bij aan het emanciperen, sterker en weerbaarder worden van kinderen.
  • De activiteiten zijn (in Nederland) breed inzetbaar, duurzaam en hebben een toegevoegde waarde op wat er al is.
  • De kandidaat weet ervaringsdeskundigen en hulpverleners te verbinden.
  • De kandidaat maakt het verschil in het leven van kinderen.
  • Het comité van de Van Dantzig-penning zoekt iemand met een missie rond het thema aanpak van kindermishandeling, die passie heeft en betrokken, onbaatzuchtig, positief ingesteld en vernieuwend is.

Sluitingsdatum voordracht

Je kunt een kandidaat voordragen voor de Van Dantzig-penning tot 15 oktober 2022. Stuur je voordracht met goede onderbouwing naar info@bpsw.nl ten name van Th. Heyman
o.v.v. DvD-penning.

Eerder voorgedragen kandidaten mogen nogmaals voorgedragen worden. De Van Dantzig-penning wordt op 24 november 2022 uitgereikt tijdens het symposium ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de BPSW en voorgangers.