Winnaars Movisie scriptieprijs 2020 bekend!

11 december 2020

Maar liefst 42 scripties werden ingestuurd voor de zevende Movisie scriptieprijs! Een vakkundige jury heeft twee winnaars aangewezen. 'Eigen kracht vormgeven als SAVE-professional' van Marieke Cirkel en 'An activity-friendly environment for all?' van Dianne Scholte kwamen als beste uit de bus.

Nooit eerder werden er zoveel scripties ingezonden voor de Movisie-scriptieprijs: 8 hbo en 34 wo masterscripties. Van masteropleidingen uit het hele land en met heel veel verschillende inhoudelijke thema’s. Alle scripties die gaan over de aanpak of agendering van een maatschappelijk vraagstuk, of een nieuw perspectief hierop, zijn door een selectiecommissie onder meer beoordeeld op bruikbaarheid voor de praktijk en leesbaarheid. Uiteindelijk zijn er drie hbo- en drie wo-scripties genomineerd en aan de jury voorgelegd.

Genomineerden en juryleden van scriptieprijs 2020 via Microsoft Teams

Foto gemaakt tijdens de online uitreiking van de Scriptieprijs 2020

Positieve indruk jury

De jury is erg onder de indruk van de genomineerde scripties. ‘Ze zitten kwalitatief goed in elkaar en hebben goede thema’s te pakken. Ze lagen dit jaar dan ook dicht bij elkaar’, aldus juryvoorzitter Janny Bakker – Klein. De jury heeft gelet op kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie.
  • Els Overkamp, hoofddocent Instituut Social Work  & senior onderzoeker bij het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Het juryrapport

Eigen Kracht vormgeven als SAVE-professional – Marieke Cirkel

In dit afstudeeronderzoek voor de master Forensisch Sociale Professional van de Hogeschool Utrecht ontleedt Marieke Cirkel het begrip eigen kracht binnen de praktijk van SAVE-professionals (SAVE staat voor Samenwerken aan Veiligheid, een werkwijze die in beeld komt als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind). Ze legt bloot dat iedereen iets anders onder eigen kracht verstaat en laat zien wat voor consequenties dit verschil in interpretatie heeft voor de uitvoerende praktijk. Over eigen kracht is al veel geschreven, maar Marieke biedt met dit onderzoek een innovatieve invalshoek, die veel breder toepasbaar is dan alleen voor SAVE-professionals. Een zeer relevant onderzoek dus! Heel knap hoe Marieke een enorme hoeveel literatuur heeft weten te ordenen en analyseren, en hier een heel goed leesbaar verhaal van heeft gemaakt.

An activity-friendly environment for all? – Dianne Scholte

Deze scriptie imponeert door de enorme omvang en de hoeveelheid werk die Dianne hier voor haar master Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in heeft gestopt. Een aantal resultaten is contra-intuïtief: aannames over wie er in welke wijk in Groningen het meeste beweegt blijken in deze praktijk niet te kloppen. Meer groen of speelruimte betekent niet altijd dat mensen meer bewegen en er gebruik van maken, want het gaat óók om wat mensen zelf willen. Dit maakt het een spannend en agenderend onderzoek, dat het sociale en fysieke domein met elkaar verbindt. De fysieke omgeving kun je niet los zien van sociale factoren én andersom. Dit biedt zeker aanknopingspunten voor sociaal werkers om mee aan de slag te gaan. Heel mooi!

Winnaars Marieke en Dianne winnen allebei 750 euro en ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor Sociale Vraagstukken!

Thumbnail

De scripties zijn door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie. De criteria voor deelname lees je in het reglement.

Vragen? Neem contact met ons op via scriptieprijs@movisie.nl.