Dag 1: Oorzaken en gevolgen van niet kunnen rondkomen

Challenge Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen

Goedendag! Vandaag start jij met de Challenge Armoede. Super dat je meedoet! Op dag 1 staan we stil bij nut en noodzaak van de aandacht voor geldzorgen en -problemen. Daarnaast gaan we in op de oorzaken en gevolgen van niet rond kunnen komen en leggen we het begrip ‘bestaanszekerheid’ uit.

Waarom is het belangrijk? 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat eenoudergezinnen met minderjarige kinderen, mensen met een niet-westerse achtergrond, mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en alleenstaanden tot aan de AOW-leeftijd een grotere kans op armoede hebben. Maar, onverwachte gebeurtenissen zoals de coronacrisis, stijgende energieprijzen en toenemende inflatie, of life-events zoals een scheiding of verlies van werk laten zien dat ook andere groepen in Nederland kwetsbaar zijn.  

Hoeveel huishoudens in Nederland leven in armoede?

a. 3,5%
b. 6,8%
c. 11,6%

Bekijk het antwoord

Hoeveel kinderen in Nederland groeien op in armoede? 

a. 1 op de 10 kinderen
b. 1 op de 15 kinderen
c. 1 op de 20 kinderen

Bekijk het antwoord

Hoeveel huishoudens in Nederland geven aan moeite te hebben met rondkomen?  

a. 19% 
b. 28% 
c. 37% 

Bekijk het antwoord 

Hoeveel geld heb je als eenpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd en zonder kinderen in Nederland minimaal nodig om maandelijks rond te komen? 

a. 1233 
b. 1433 
c. 1633  

Bekijk het antwoord

Niet alleen mensen met een uitkering of laag inkomen, maar ook mensen met een hoger inkomen maken zich zorgen over geld. Bijna de helft van de jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar die zelfstandig woont, geeft aan moeite te hebben met rondkomen. Vooral stijgende uitgaven (bijvoorbeeld eten en vervoer) terwijl inkomsten gelijk blijven en hoge vaste lasten (bijvoorbeeld huur en energie kosten) noemen mensen als reden voor de financiële problemen die zij ervaren, blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Ellen kan niet meer de boodschappen halen die ze wil. ‘Normaal kon ik met 70 euro per week voldoende boodschappen doen’, vertelt ze. ‘Maar inmiddels betaal ik al meer dan 100 euro. Zo kostte een kilo gehakt voorheen 3 tot -4 euro en nu wel het dubbele. Dus moet ik andere keuzes maken. Ik doe bijvoorbeeld een blikje lunchworst door de spaghetti in plaats van gehakt.’

Uit: Campagne Bestaanszekerheid voor iedereen, Landelijke Armoedecoalitie (2023).

Wat is armoede?

Er zijn verschillende definities van armoede. Langdurig moeite hebben om rond te komen en de daarmee gepaard gaande sociale uitsluiting (zoals als gevolg van armoede niet kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, afname van eigenwaarde) zijn de belangrijkste kenmerken. Armoede kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan life-events zoals een scheiding, faillissement, verlies van baan, onverwachte gebeurtenissen, zoals de coronacrisis, stijgende energieprijzen en toenemende inflatie door de oorlog in Oekraïne. Ook persoonlijke factoren spelen mee, zoals een chronische ziekte, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Maar er zijn ook meer structurele oorzaken zoals uitkeringen waarvan mensen niet kunnen rondkomen, een ingewikkeld toeslagenstelsel, gebrek aan betaalbare woonruimte, stijgende kosten voor levensonderhoud en energie en/of werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven. Gevolgen zijn onder meer stress, een slechtere gezondheid, problematische schulden, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement. Ook kan armoede leiden tot psychische problematiek.  

Veroni heeft veel extra kosten vanwege haar beperking. Dit zorgt ervoor dat ze maar heel weinig geld heeft om te besteden. ‘Ik ben ruim 100 euro kwijt aan noodzakelijke medicatie die niet vergoed wordt.’ Haar hulphond moest recent geopereerd worden. Ondanks dat hij verzekerd is, kostte dit toch nog 600 euro. Gelukkig kreeg ze een gift van iemand uit haar omgeving om de operatie te kunnen betalen. ‘Het is triest dat je als volwassene afhankelijk bent van je omgeving om rond te komen’.

Uit: Campagne Bestaanszekerheid voor iedereen, Landelijke Armoedecoalitie (2023).

Goed om te weten

Het wordt duidelijk dat veel mensen in Nederland moeite hebben met rondkomen. Inkomens rondom het sociaal minimum voldoen niet meer. Een sociaal minimum is het minimale bedrag dat mensen nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit is bijvoorbeeld de bijstandsuitkering. Het Nibud, CBS en SCP werken samen toe naar een nieuwe armoedegrens. Er wordt niet alleen gekeken naar inkomen, ook naar (hoge) uitgaven voor bijvoorbeeld zorgkosten, huur en energielasten. Door hoge kosten kunnen huishoudens ook arm zijn. Dit gebeurt tegelijkertijd met het bepalen van een nieuw sociaal minimum in Nederland. Lees meer over deze zoektocht in het rapport Een zeker bestaan of luister de podcast met Nadja Jungmann waarin ze de inhoud van het rapport bespreekt met Godfried Engbersen, voorzitter van de Commissie Sociaal minimum.  

Wat is bestaanszekerheid?

Steeds vaker vangen we armoede en schulden onder de term bestaanszekerheid. Dit plaatst financiële problemen in een breder perspectief; niet alleen voldoende financiële slagkracht maar ook het recht op een bestaanszeker leven is belangrijk. Sterker nog, armoede raakt aan veel mensenrechten. Het gaat daarbij om de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, werk, mee kunnen doen in de samenleving, een geschikt en betaalbaar dak boven je hoofd in een veilige en prettige omgeving en toegang tot zorg. Ook een overheid die haar burgers vanuit vertrouwen benadert hoort hierbij: het toepassen van een menselijke maat.

Opgroeien in armoede 

Ook met oog op de toekomst en kwaliteit van leven, is het belangrijk aandacht te hebben voor armoede. Ongeveer 1 op de 15 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wist je dat iemand die opgroeit in armoede bijna twee keer zoveel risico loopt later als volwassene ook in armoede te leven? Er is sprake van intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft. Het gaat hierbij niet alleen om geld: het overleven en de stress die ouders hebben heeft invloed op hun kinderen. Morgen gaan we dieper in op het ontstaan en de gevolgen van deze stress.  

Lees het levensverhaal van Dini en Sidney, moeder en dochter, bekijk het fragment van EenVandaag met Milio van de Kamp over kansenongelijkheid en ‘Armoede houdt je letterlijk klein’ of lees Kansenongelijkheid wordt van generatie op generatie overgedragen.  

Opdracht van de dag: armoede en schulden in jouw praktijk, kun je het zien? 

Financiële problematiek is niet altijd zichtbaar. Weet jij wat er bij jouw doelgroep speelt? Laat je gedachten eens gaan over de volgende vragen. 

  1. Hoeveel procent van de mensen in jouw omgeving heeft volgens jou moeite om rond te komen?  
  2. Welke casus uit jouw praktijk, waarbij sprake was van armoede en/of schulden, heeft jou het meest geraakt en waarom? 
  3. Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor de aanpak van armoede in jouw omgeving en waar ga jij je de komende tijd hard voor maken? 

Ik heb deze opdracht afgerond 

Tips 

De precieze armoedecijfers per gemeente zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Cijfers over kinderen die opgroeien in armoede in jouw gemeente vind je op Staat-van-de-jeugd.nl. Als je armoedecijfers in jouw werkgebied in kaart brengt, kun je gericht actie ondernemen.   

Of bekijk de KansenKaart.nl om erachter te komen op welke plekken in Nederland kinderen de beste kans hebben om armoede achter zich te laten.  

Over de Challenge Armoede 2023

Van 9 oktober t/m 13 oktober 2023 organiseerde Movisie de  Challenge Armoede beter begrijpen, verrijk je kennis in vijf dagen. Elke ochtend ontvingen deelnemers een opdracht die ongeveer een kwartier tijd kost. Wil je alsnog meedoen of alle informatie nalezen? Alle opdrachten vind je terug op de overzichtspagina.  Op dag 2 gaan we het hebben over stress en emoties bij armoede.  

Overzichtspagina

Woensdagochtend 11 oktober vond een online live Q&A met ervaringsdeskundigen armoede en/of schulden plaats. Via onderstaande link kun je deze terugkijken.

Terugkijken

Jouw ervaringen delen? Gebruik dan #challengearmoede. 

logo's van partners

Deze challenge is een initiatief van Movisie in samenwerking met Week tegen Armoede (HAN), Associatie Wijkteams, Sociaal Werk Nederland, Armoedecoalitie Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Beroepsvereniging voor professionals in het sociaal werk (BPSW).