Natuurlijk, een netwerkcoach!

esi - 1 maart 2016

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan. De netwerkcoaches zijn positief over de methode, maar noemen vraagverlegenheid, duidelijkheid over verwachtingen en een goede afronding van trajecten wel als aandachtspunten.

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan. De netwerkcoaches zijn positief over de methode, maar noemen vraagverlegenheid, duidelijkheid over verwachtingen en een goede afronding van trajecten wel als aandachtspunten.

Doel

Het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties is zodanig versterkt, dat zij meer kwaliteit van leven en sociale steun ervaren.

Doelgroep

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! richt zich op mensen in kwetsbare situaties of omstandigheden, die een zwak sociaal netwerk (weinig ondersteunende relaties) hebben.

Aanpak

In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk.
De interventie kenmerkt zich door twee belangrijke elementen:
1. Een systematische en methodische aanpak volgens het TO GROW coaching model opgebouwd in tien stappen verdeeld over drie fasen.
2. De houding van de vrijwillige netwerkcoach: deze werkt vanuit een gelijkwaardige en coachende houding. Deze houding bestaat uit: persoonlijk en coachend contact, het bieden van sociale steun en focus op sociale netwerkversterking.

Het coachingstraject duurt gemiddeld negen maanden en kent drie basisregels:
• De cliënt kiest de acties en bepaalt het tempo (eigen regie en tempo).
• De stappenvolgorde en werkbladen zijn hulpbronnen (maatwerk).
• De coach verbindt, assisteert en coacht de eigen kracht van de cliënt en het cliëntsysteem.

In de interventie staat zelfsturing centraal. De netwerkcoach bevordert de groei van de cliënt zodat die zich steeds bewuster, verantwoordelijker en oplossingsgerichter opstelt.

Uitvoerende organisaties

Van ruim vijftig (lid)organisaties is bij Mezzo bekend dat zij momenteel de interventie uitvoeren. Dit zijn over het algemeen (welzijns) organisaties die mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bieden.

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar
Martin van de Lustgraaf

Eigenaar
Mezzo

Contactpersoon
Mariët Crama | Programmaleider Maatschappelijke Dienstverlening
Postbus 179
3980 CD Bunnik
info@mezzo.nlt.leenders@mezzo.nl 
030-7606046 / 06-20423330
https://www.mezzo.nl/pagina/natuurlijk-een-netwerkcoach

Onderzoek

In 2012-2013 is door de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de verspreiding, het gebruik en de effectiviteit van de methodiek Natuurlijk een netwerkcoach! In dit onderzoek is het gebruik van en de ervaringen met de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! onderzocht.
In 2015-2017 lopen er twee onderzoeken. Het ene onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam naar het gebruik en effectiviteit van Natuurlijk, een netwerkcoach! bij ouderen (65- tot 75-jarigen). Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam / Universiteit van Amsterdam voert het andere onderzoek uit. Hierin wordt onderzocht of het inzetten van Natuurlijk, een netwerkcoach! effecten heeft op de fysieke en psychische gezondheid van de cliënten en zo ja, welke.

Samenvatting werkzame elementen

 • Een systematische aanpak (duidelijke doelstelling, planning en fasering).
 • De persoonlijke, coachende, ondersteunende op netwerkversterking gerichte houding die de vrijwillige netwerkcoach aanneemt, waardoor de cliënt zelf bewust wordt en in actie komt.
 • Aansluiten bij de aanpak van het probleem en de motivatie van de cliënt.
 • Behoud van autonomie: eigen inbreng en keuzes van de cliënt worden gestimuleerd (eigen kracht en eigen regie).
 • Individuele benadering; een-op-een en persoonlijk contact en aandacht voor een goede kwaliteit van de relatie cliënt-netwerkcoach.
 • Uitvoering door een vrijwillige netwerkcoach; gelijkwaardigheid, aandacht en tijd.
 • Positieve benadering, de focus is gericht op uitgaan van mogelijkheden en van wat de cliënt wél kan of waar hij goed in is.
 • Situatieverheldering voordat tot actie wordt overgegaan: analyse van de situatie van de cliënt, samen met de cliënt. Hierdoor ontstaat bewustwording en inzicht, waardoor men meer het gevoel krijgt ook invloed te kunnen uitoefenen op de situatie.
 • Maatwerk; stappen worden doorlopen in tempo en volgorde die aansluiten bij de cliënt. 
 • Goede opleiding, training en begeleiding en ondersteuning van de netwerkcoach.
   

Beoordeling

De interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! is in december 2015 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De interventie is in duidelijke stappen opgebouwd en goed uitgewerkt met verzorgd ondersteunend materiaal. De beoordelaars benoemen de inzet van vrijwilligers als netwerkcoach als sterk punt van de interventie. Daarnaast waarderen zij de focus op (de waarde van) het netwerk vanuit het perspectief van welbevinden en kwaliteit van leven.

Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeeld Johan en Rianne
Beschreven in 2012 door N. de Graaf van de Fontys Hogeschool

Johan is een alleenstaande man van 59 jaar. Hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad en zijn vrouw is een aantal jaren geleden aan kanker overleden. Ruim twee en een half jaar geleden heeft Johan een zware hersenbloeding gehad waardoor zijn leven er totaal anders uit kwam te zien en hij een lange periode van revalidatie nodig had. Johan moest opnieuw leren lopen en praten.
Johan werd door de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis verwezen naar de welzijnsstichting. Via een gesprek met de consulent is Johan gekoppeld aan de vrijwillige netwerkcoach Rianne.
Johan werkte op dat moment drie halve dagen en kwam behalve voor het doen van boodschappen eigenlijk de deur niet meer uit. Hij had zelfstandig al heel veel voor elkaar gekregen maar zijn financiële plaatje was zodanig dat Johan weinig geld meer over had om iets te ondernemen. Daarnaast was het, in verband met de problemen met zijn geheugen, lastig voor Johan om afspraken te maken en te plannen. Johan was steeds geïsoleerder en eenzamer geworden. Met hulp van Rianne heeft Johan langzaam maar zeker weer meer contacten durven leggen met andere mensen. In eerste instantie met een buurvrouw.
‘Ik vond het moeilijk om aan te bellen bij de buurvrouw maar samen met Rianne heb ik dat toch gedaan. En eigenlijk viel dat best mee. De buurvrouw zei dat ze graag wilde helpen en dat ik wel eerder had kunnen komen, maar zover was ik toen nog niet.’

Daarna heeft Johan zijn contacten met de hulp van Rianne verder uitgebouwd. Samen met Rianne is hij bijvoorbeeld naar een wijkcentrum gegaan. Via het wijkcentrum is Johan gaan schilderen en tekenen en heeft hij langzaam maar zeker steeds meer contact gekregen met andere mensen. Via hen heeft Johan weer andere mensen en voorzieningen leren kennen. Zo gaat hij bijvoorbeeld nu naar een inloophuis dat door de kerk wordt georganiseerd en waar hij regelmatig ’s avonds na zijn werk voor een schappelijke prijs mee kan eten.
‘Rianne heeft het balletje eigenlijk aan het rollen gebracht en een behoorlijk steentje bijgedragen. Daarna heb ik ook veel zelf gedaan en ging het steeds weer verder en verder. Door eerst dingen samen te doen en er op af te gaan, durfde ik dat op den duur ook vaker alleen en werd het makkelijker om zelf contacten te leggen.’

Door de contacten met Rianne en andere mensen die hij mede door de steun van Rianne heeft leren kennen, heeft Johan het gevoel gekregen dat hij er weer bij hoorde en de moeite waard was. Langzaam maar zeker kreeg Johan daardoor weer meer zelfvertrouwen

In het jaar dat Johan contact had met Rianne zijn er ook andere dingen gebeurd. Voordat Johan een hersenbloeding kreeg, hield hij erg van mountainbiken. Vanwege een evenwichtsstoornis die hij aan de hersenbloeding had overgehouden, was dat niet meer mogelijk. Gestimuleerd door het traject heeft Johan een aanvraag gedaan en kreeg hij vrij snel daarna een driewieler. Hierdoor kreeg hij weer meer bewegingsvrijheid en kon hij ook dingen ondernemen waarvoor hij verder weg moest. Mede door de gesprekken met Rianne heeft Johan ook geleerd om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Johan is erg tevreden over de contacten met Rianne. Rianne was er voor hem als dat nodig was en deed eerst samen met hem dingen die hij moeilijk vond om alleen te doen. Rianne heeft hem een zetje gegeven om zelf weer de dingen op te pakken.
‘In het begin na mijn hersenbloeding hadden ze voor mij de stekker eruit mogen halen, het hoefde allemaal niet meer. Door te vechten kwam ik er toch bovenop en ben ik steeds meer gaan kijken naar wat ik wel kan en niet naar wat ik allemaal niet meer kan. Wat ik geleerd heb is, hoe moeilijk het ook is, dat je veel meer kunt en veel meer mogelijkheden hebt dan jezelf denkt.’

Downloads
Methodebeschrijving_Natuurlijk_een_netwerkcoach_2