Gemeente Utrecht

In Utrecht wordt onafhankelijke cliëntondersteuning verzorgd door de welzijnsorganisatie U Centraal.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In de gemeente Utrecht komen alle vragen op het gebied van het sociaal domein binnen via een integrale toegang, namelijk de buurtteams. Vanuit U Centraal werken de onafhankelijke cliëntondersteuners als aanvulling op deze teams. Inwoners kunnen onder andere bij de onafhankelijke cliëntondersteuners terecht voor informatie en advies, ondersteuning tijdens gesprekken en een tweede onafhankelijke kijk op hun situatie. Vanuit U Centraal worden ook verbeterpunten aangekaart bij beleidsmakers en uitvoerders.

Wanneer inwoners de overstap maken van Wmo naar Wlz krijgen zij te maken met verschillende financieringsstromingen en verschillende partijen. In veel gevallen is niet duidelijk wie op welk moment ondersteuning kan bieden. Onze deelname aan het koploperproject is erop gericht dit inzichtelijker te maken, voor zowel professionals als cliënten. Meer samenwerking in het sociaal domein, in combinatie met informatievoorziening, moet ertoe leiden de overgang van Wmo als Wlz makkelijker gaat voor cliënten.  

Leestip | ‘Het Utrechtse model’ bij de overgang van Wmo naar Wlz

Ambities

  • Inzetten op de overgang van Wmo naar Wlz. Gemeente Utrecht en Zilveren Kruis constateren dat ouderen (met dementie) en mantelzorgers veel knelpunten ervaren bij deze overgang.
  • Samen met buurtteamorganisaties, belangenorganisaties, U centraal en Zilveren Kruis inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening en de afstemming tussen verschillende cliëntondersteuners met betrekking tot de overgang van Wmo naar de Wlz.
  • Algemene bekendheid en vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuners verbeteren.

Contactgegevens

Gemeente Utrecht, Gijs van Leeuwen, gijs.van.leeuwen@utrecht.nl