De basis op orde voor dak- en thuisloze jongeren

Inspirerende initiatieven uit de 14 pilotgemeenten van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 - 2021)

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland is hoog. Ondanks een recente daling is er sprake van een hardnekkig probleem. Naast het ontbreken van een woning hebben dak- en thuisloze jongeren vaak te maken met een combinatie van financiële, psychische en/of verslavingsproblemen en soms met een (licht) verstandelijke beperking. In het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021) worden oplossingen ontwikkeld.

Samen met 14 pilotgemeenten (Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Purmerend, Rotterdam en Utrecht) is een gezamenlijke ambitie geformuleerd. Het streefdoel is om in de 14 pilotgemeenten het aantal dak- en thuisloze jongeren met 100% terug te dringen. Dat komt erop neer dat in deze gemeenten geen enkele jongere langer dan drie maanden in de opvang verblijft. In deze publicatie hebben de 14 pilotgemeenten hun mooiste en meest inspirerende initiatieven uit hun lokale praktijk beschreven.

De in het Actieprogramma ontwikkelde initiatieven en pilots laten zien hoe de aanpak om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen of op te lossen in de praktijk eruit kan zien. Als andere gemeenten een dergelijk initiatief (gedeeltelijk) willen overnemen of navolgen, dan is het belangrijk om te achterhalen welke elementen uit de beschreven initiatieven bewezen effectief zijn.

Download de publicatie

Movisie heeft wetenschappelijke en praktijkkennis over wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar verzameld in een Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren-dossier en deze vervolgens gerangschikt onder een aantal werkzame elementen. 

In hoofdstuk 2 van deze publicatie analyseert Movisie hoe deze elementen in de verschillende initiatieven worden toegepast. Daarnaast heeft het jongerenpanel, betrokken bij het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren, feedback op een aantal initiatieven gegeven vanuit hun ervaringsdeskundige oogpunt.