Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren. De jongeren krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding door deelname aan een teamsport op een sportvereniging in de buurt van hun school, met begeleiding door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers.

Thumbnail

De interventie is gericht op het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren voor overlastgevend en delinquent gedrag. AJB pakt factoren in het sociale domein aan, zoals school, relaties en vrijetijdsbesteding, en individuele factoren, zoals houding, vaardigheden en agressie.

Uit effectonderzoek is gebleken dat deelname aan AJB delinquent gedrag voorkomt en vermindert. Zestien maanden na de start waren deelnemers minder geregistreerd als verdachte door de politie en minder veroordeeld voor strafbare feiten dan een controlegroep.

Lees meer over deze interventie in de databank Effectieve jeugdinterventies.