Organisatie

Raad van Toezicht

 • Jan Hamming, voorzitter
 • Arnoud Aikema
 • Halleh Ghorashi
 • Katja Hoorn
 • Corrie Noom
 • Frans van Steenis
 • Kees Vrolijk

Bekijk de hoofd- en nevenfuncties van alle RvT-leden.

 

Raad van Bestuur

Bekijk de nevenfuncties van Yvonne van Mierlo.

Directeuren

 

Teams
Movisie werkt in 10 inhoudelijke teams:

 • Cliëntenparticipatie/democratische vernieuwing
 • Huiselijk en seksueel geweld
 • Inclusie en diversiteit
 • Informele zorg
 • Kennis en innovatie
 • Participeren naar vermogen
 • Professionalisering
 • Thuis in de wijk
 • Vrijwillige inzet
 • Wat werkt
Lees meer informatie over onze organisatie in het jaarbericht van 2016: