Profiel: Saskia Keuzenkamp

Functie

Wetenschappelijk directeur

Team

Managementteam

Thema's

  • ervaringsdeskundigheid
  • emancipatie en inclusie
  • arbeidsparticipatie
  • combinatie arbeid/zorg
  • LHBTI's
  • migrantenvrouwen
  • jeugdwelzijn en jeugdzorg
  • bevolkingsonderzoek
  • evaluatieonderzoek
  • beleidsonderzoek

Saskia is Wetenschappelijk directeur bij Movisie en bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit. Ze studeerde sociale pedagogiek in Utrecht. Daarna werkte ze op verschillende universiteiten (Leiden, Tilburg en Nijmegen) en van september 1997 tot februari 2013 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar was ze hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin.

Publicaties Saskia

 

Ik heb meegewerkt aan: