De rol en meerwaarde van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams

Een onderzoek in Utrechtse buurtteams

Wat is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen voor de cliënt en de professional? Hoe werken zij en hoe kunnen ervaringsdeskundigen zo worden ingezet dat zij de meeste toegevoegde waarde hebben? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat Movisie en Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht deden naar de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams.

De inzet van ervaringsdeskundigen in Nederland kreeg aanvankelijk vooral gestalte in de ggz. De laatste jaren zien we echter ook tal van initiatieven in het bredere sociaal domein, onder meer in sociale teams. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar wat ervaringsdeskundigen doen, hoe zij te werk gaan en al helemaal niet naar wat de toegevoegde waarde van hun inzet is voor cliënten en professionals.

In dit artikel lees je alvast meer over de resultaten van het onderzoek.