Ervaringswerkers zijn er wel, maar ze zijn er nog niet

17 juni 2020

Het ervaringswerk in het sociaal domein heeft een nieuwe stimulans nodig. Na een enthousiast onthaal en veel aandacht in tijdschriften en op congressen, lijkt de aandacht nu wat weg te ebben. Meer en beter kwartier maken is hard nodig.

Er zijn inmiddels tal van organisaties die ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Maar een grote vlucht neemt deze innovatie nog niet en degenen die in de praktijk als ervaringswerker aan de slag zijn, zijn vaak nog steeds aan het pionieren. Een stevige en doordachte aanpak van de inzet van ervaringswerkers in het sociaal domein is nu een zaak van groot belang.

In 2019 interviewden wij een kleine dertig ervaringswerkers, die in dienst zijn van een reguliere organisatie (sociaal werk, buurt- of wijkteam, schuldhulpverlening, veilig thuis, beschermd wonen, bij de overheid). We vroegen hen naar hun meerwaarde, hun rol en hun inbedding. Het zijn stuk voor stuk stevige mensen.

Uit hun verhalen klinkt een sterk zelfbeeld en zelfvertrouwen en een goed begrip van de bijdrage die zij als ervaringswerker leveren. Zij bieden hun cliënten weer hoop, er is herkenning, ze sluiten aan bij waar de cliënt staat en zijn nabij. Ze interpreteren en waarderen het gedrag van de cliënten anders dan reguliere professionals vaak doen. Ze oordelen niet en hebben geen plan dat ze moeten realiseren. Ze nemen de tijd en vermijden regels en protocollen.

Lees verder op socialevraagstukken.nl

Dit artikel is geschreven door Saskia Keuzenkamp, Margit van der Meulen en Ed van Hoorn. Je leest het volledige artikel op socialevraagstukken.nl.