Pers

Movisie werkt graag op een actieve en professionele manier samen met de media. We sturen regelmatig persberichten uit over onze projecten en activiteiten. Movisie-experts lichten frequent onderwerpen in de media toe op het gebied van zorg en welzijn.

Contacten voor de pers

Wie kunt u raadplegen over de thema’s van Movisie? Dit zijn de contactpersonen voor de media.

Persberichten ontvangen?

Wilt u de persberichten ontvangen, stuur dan een e-mail naar b.linnenbank@movisie.nl

Wordt verwacht

'Wordt Verwacht' is een overzicht van te verwachten publicaties, bijeenkomsten en ander nieuws dat een aantal keren per jaar verschijnt. Wilt u dit overzicht per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar b.linnenbank@movisie.nl.

Meer informatie
U kunt u ook gratis abonneren op onze relatiekrant MOVISIES, de tweewekelijkse Movisie Mail, onze nieuws- en agendafeed (RSS) of ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn.

 

Overzicht persberichten

PERSBERICHT - Rijksincassobeleid wordt minder hard voor mensen in problematische schulden

11 oktober 2017

Herfstnummer Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken De zes grote uitvoeringsinstanties van de rijksoverheid zijn hun wijze van incasseren ingrijpend aan het veranderen. Er is meer compassie voor de moeilijke positie van mensen met problematische schulden. Zij spannen zich gezamenlijk in om erger te voorkomen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het CAK, de Belastingdienst, UWV en DUO zijn al een jaar met elkaar in gesprek over een andere - meer gezamenlijke - aanpak. De bestuurders van SVB, CJIB en CAK komen hierover uitgebreid aan het woord in het nieuwe nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

PERSBERICHT - Maak op 8 november kennis met de unieke werkwijze van de Werkplaatsen Sociaal Domein

5 oktober 2017

Wat is de visie op de inclusieve samenleving vanuit onderwijs, lokaal beleid en cliënt en burger? En hoe kunnen we samen aan inclusie bijdragen? Op de conferentie ‘Samen leren en ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’ op 8 november 2017 maakt u kennis met de actuele kennis en ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein, 14 unieke samenwerkingsverbanden van bestuur, wetenschap en praktijk. Voorzitter Erna Hooghiemstra: ‘Deelnemers leren over verschillende vormen en succesfactoren van leergemeenschappen en hoe deze een proces van inclusie vooruit kunnen helpen.’

PERSBERICHT: Gereedschapskist ‘Praat met mij’ krijgt mensen met verstandelijke beperking aan de praat

30 september 2017

De verhalen van mensen met een verstandelijke beperking vormen een rijke kennisbron. Maar hoe voer je als beleidsmaker, wijkprofessional of buurtbewoner het gesprek met deze groep? Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma lanceren de online gereedschapskist ‘Praat met mij’. De gereedschapskist helpt met het voeren van dit gesprek en bestaat uit vier methoden die elkaar kunnen versterken. Samen eten, kwartetten en vooral: heel goed luisteren.’