Pers

Movisie werkt graag op een actieve en professionele manier samen met de media. We sturen regelmatig persberichten uit over onze projecten en activiteiten. Movisie-experts lichten frequent onderwerpen in de media toe op het gebied van zorg en welzijn.

Contacten voor de pers

Wie kunt u raadplegen over de thema’s van Movisie? Dit zijn de contactpersonen voor de media.

Persberichten ontvangen?

Wilt u de persberichten ontvangen, stuur dan een e-mail naar b.linnenbank@movisie.nl

Wordt verwacht

'Wordt Verwacht' is een overzicht van te verwachten publicaties, bijeenkomsten en ander nieuws dat een aantal keren per jaar verschijnt. Wilt u dit overzicht per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar b.linnenbank@movisie.nl.

Meer informatie
U kunt u ook gratis abonneren op onze relatiekrant MOVISIES, de tweewekelijkse Movisie Mail, onze nieuws- en agendafeed (RSS) of ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn.

 

Overzicht persberichten

PERSBERICHT - Winnaars wedstrijd laaggeletterden ‘Vanzelfsprekend’ bekend!

26 maart 2018

Team Abracadabra en Team Actief in Arnhem zijn de gelukkige winnaars van de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal. Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal hebben negen groepen laaggeletterden een oplossing bedacht voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Team Abracadabra won de publieksprijs. De vakjuryprijs ging naar Team Actief in Arnhem. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de winnende ideeën.