11 aannames over de transformatie van het sociale domein

16 februari 2017

Welke aannames hebben lokale beleidsmakers, professionals en vrijwilligers over de transformatie in het sociaal domein? Welke aannames werken bevorderend en welke werken belemmerend?

Zijn er aannames die de vernieuwing van het sociale domein belemmeren of juist bevorderen? Movisie inventariseerde dit in 2016 bij 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals. Deze publicatie is het resultaat van deze quickscan. We hopen dat deze publicatie gemeenten en organisaties stimuleert om de transformatie samen effectiever op te pakken.

Movisie vroeg aan 24 geïnterviewden: wat vindt u de bedoeling van de transformatie en welke aannames over de transformatie hebben daar invloed op? Welke aannames houden die bedoeling tegen en welke bevorderen juist de vernieuwing? De geïnterviewden noemen 7 aannames die de doelen van de transformatie belemmeren en 4 aannames die de transformatie juist bevorderen. Lees alle aannames in deze quickscan.

Auteur
Felten, H.; Houte de Lange, S. ten, Repetur, L.
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Verslag
Pagina's
28