Aanpak discriminatie van mensen met verstandelijke beperking

Makkelijk leesbare publicatie

‘Discriminatie van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kunnen we dat verminderen?’ Dat is de titel van een rapport dat Movisie net heeft uitgebracht. Het rapport is een eenvoudig leesbare versie van een vorig jaar verschenen literatuuronderzoek van Movisie. Op donderdag 6 juli werd het rapport overhandigd aan Ellis Jongerius, directeur van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.

Bedoeling van het rapport is dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking geïnformeerd worden over wat werkt om discriminatie te verminderen. De verschillende manieren om discriminatie aan te pakken zijn duidelijk beschreven. Ook staat bij elke aanpak een plaatje, dat de tekst verduidelijkt. 

foto van Ellis Jongerius die het rapport leest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes manieren 

De publicatie beschrijft zes manieren om discriminatie tegen te gaan.  

1. Zorg voor positieve ontmoetingen

‘Bekend maakt bemind’. Vooroordelen worden minder als je de mensen met een verstandelijke beperking leert kennen. 

2. Organiseer indirecte vormen van contact

Vooroordelen worden ook minder als je mensen met een verstandelijke beperking via via leert kennen. Bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke kennis. Of doordat je bijvoorbeeld via tv een karakter leert kennen die een verstandelijke beperking heeft.  

3. Denkbeeldig contact

Ook als je in je hoofd voorstelt dat je contact hebt met iemand met een verstandelijke beperking, kan dat discriminatie verminderen. 

4. Inleven en empathie

Door je in te leven in mensen met een verstandelijke beperking (stel je voor dat je in hun schoenen staat) kan empathie ontstaan. Dat helpt discriminatie te verminderen. 

5. Sociale normen benadrukken

Het helpt ook tegen discriminatie als mensen vooroordelen over mensen met een verstandelijke beperking afwijzen. 

6. Kennis en educatie

Meer kennis over mensen met een beperking zorgt ook voor minder vooroordelen en discriminatie. 

De werking van de zes genoemde aanpakken zijn niet allemaal even sterk bewezen. Ook werken ze niet altijd even goed bij volwassenen en kinderen. Hierover geeft de publicatie ook informatie. 

Foto's: Félice Leijs