De Bijspringermethodiek in een stedelijk jasje

Vrijwillige inzet in Nieuwegein. Ervaringen en een methodiek.

21 december 2012

Burgers kunnen zich vrijwillig inzetten voor hun buurtgenoten en voor organisaties in de buurt. Actieve burgers zijn goed voor medeburgers, voor maatschappelijke organisaties en dus ook voor de samenleving. De Bijspringermethodiek spoort potentiële actieve burgers op.

Zij worden vervolgens in staat gesteld activiteiten in de buurt uit te voeren en vacatures van organisaties te vervullen. De Bijspringer gaat uit van een warme bemiddeling tussen de vrijwilliger als aanbieder en de organisatie als vrager. In dit deel wordt verslag gedaan van de toepassing van De Bijspringer in de wijken Galecop en Vreeswijk in Nieuwegein.

Auteur
Leur, J. van; Blauw, W.
Jaar
2007
Uitgever(s)
Movisie
Type
Verslag