Discriminatie aanpakken als gemeente: alle taken in een handig overzicht

Aanpak lokaal antidiscriminatiebeleid

Steeds meer gemeenten in Nederland werken aan de aanpak van discriminatie. In deze publicatie vind je een overzicht van hoe die aanpak past in drie rollen van de gemeente: als beleidsmaker, dienstverlener en werkgever. We hebben links opgenomen naar de belangrijkste bronnen voor een complete aanpak van discriminatie. Of de gemeente nou start met een kadernota of wil werken aan een inclusieve werkvloer: hier staan handvatten om aan de slag te gaan.

Discriminatie is voor gemeenten een omvangrijk probleem. Het speelt in allerlei sectoren: van sport tot de arbeidsmarkt en van onderwijs tot het openbaar vervoer. De minister van Binnenlandse Zaken schreef eerder: ‘Een goede aanpak van discriminatie gaat verder dan wat de wet voorschrijft. Ook het voorkomen van discriminatie hoort erbij, of dat nu op de arbeidsmarkt is, bij het uitgaan of op het voetbalveld’.

Diverse gronden door elkaar

Ook speelt discriminatie op diverse gronden. Denk bijvoorbeeld aan gender, afkomst, leeftijd en seksuele gerichtheid. Mensen worden vaak op meerdere gronden tegelijkertijd gediscrimineerd. Zo ontstaan stereotype beelden van mensen vaak door een combinatie van iemands gender, afkomst, en andere factoren. Er wordt dan ook wel gesproken van intersectionaliteit.

Bij de gemeente zelf én onder burgers

Behalve onder de burgers, kan discriminatie ook spelen in de gemeente zelf. Zo kan een gemeente constateren dat dienstverleners van bijvoorbeeld het Wmo-loket niet altijd iedereen gelijk behandelen. Of blijkt dat binnen de gemeente de meeste leidinggevenden wit zijn.  Gemeenten hebben een belangrijke taak in de aanpak van discriminatie onder burgers, maar die aanpak wordt bemoeilijkt als de gemeente zelf niet het goede voorbeeld geeft en een eigen stevige aanpak ontwikkelt van discriminatie. Wanneer de gemeente dat wel doet, kan de gemeenten andere partijen zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties inspireren om hetzelfde te gaan doen.

Bekijk hieronder de publicatie met handige verwijzingen