Bruggen bouwen in de wijk

Inspirerende voorbeelden van inclusieve wijkinitiatieven

Wijkinitiatieven inclusiever maken, zodat verschillende groepen bewoners elkaar leren kennen en verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen gaan nemen. Op allerlei plaatsen in het land proberen organisaties en inwoners dat voor elkaar te krijgen. Movisie ging daarom op zoek naar wijkinitiatieven die werken aan inclusiviteit en daarbij successen boeken.

Het resultaat is ’Bruggen bouwen in de wijk’ die vijf praktijksituaties in beeld brengt. Allemaal initiatieven met hun eigen motivatie en ideeën, maar altijd met de drive om kwetsbare inwoners en inwoners ‘buiten de eigen bubbel’ tot hun recht te laten komen en een rol van betekenis te laten spelen. Movisie vroeg de initiatiefnemers hoe zij het aanpakken, wat volgens hen werkt en wat aandachtspunten zijn. Alles met als doel om wijkinitiatieven elders in het land te inspireren, en op bruikbare ideeën te brengen.

Reflectie

Elke praktijksituatie is beschreven door initiatiefnemers zelf aan het woord te laten aan de hand van een vaste set vragen. En elke praktijkbeschrijving eindigen we met enkele do’s en don’ts, waar iedereen die inclusiever wil gaan werken in de eigen wijk en buurt zijn of haar voordeel mee kan doen. Het afsluitend hoofdstuk is een reflectie op de beschreven initiatieven. Het geeft - mede op basis van bestaande literatuur - een overzicht van wat werkzame elementen zijn om wijkinitiatieven inclusiever te maken.

Download de volledige publicatie