Effecten bewonersinitiatief zichtbaar maken met Veranderverhaaltool

Met het opstellen van een Veranderverhaal kun je de effecten van een bewonersinitiatief goed zichtbaar maken voor de gemeenschap en financiers. Nederland Zorgt voor Elkaar, Movisie en Vilans experimenteerden met een tool die het gemakkelijk maakt om zelf een Veranderverhaal op te stellen. De veranderverhaaltool kun je nu zelf gebruiken.

Een Veranderverhaal beschrijft de beoogde verandering van een initiatief: ‘als we dit doen, dan hopen we dat te bereiken’. Als initiatief wil je een bepaald lokaal vraagstuk aanpakken, zoals het stimuleren van contact tussen bewoners. Vervolgens onderneem je activiteiten die hieraan bijdragen. Denk aan een koffie-uurtje in het dorpshuis. De redenatie welke activiteiten (het meest) bijdragen aan het beoogde doel is je Veranderverhaal. 

Bekijk de video ‘Wat is een Veranderverhaal’ voor meer uitleg

Om de stappen van deze tool beter te begrijpen, is er een video ontwikkeld waar we het Veranderverhaal van het fictieve initiatief ‘De Ontmoeting’ doorlopen. 

Bekijk de video ‘Het veranderverhaal van het fictieve initiatief De Ontmoeting’

Neveneffecten 

Het Veranderverhaal maakt de samenhang tussen de activiteiten van een initiatief en de effecten op de wijk of omgeving dus expliciet. Het Veranderverhaal kun je vervolgens vertalen naar indicatoren en vragen voor betrokkenen, om zo te achterhalen of de beoogde resultaten ook daadwerkelijk behaald worden en wat mogelijke neveneffecten zijn.    

Testen 

De tool is het afgelopen jaar door meerdere bewonersinitiatieven getest. Door te testen is de tool steeds verbeterd. Onder andere Tessa en Carola van Stichting Cultuurgebaar gingen aan de slag met de tool. 'Het dwingt je tot nadenken. Wat doen we eigenlijk en wat vinden we belangrijk?', aldus Tessa. 

Bekijk de video over de inzichten van stichting Cultuurgebaar

Creatieve manier 

Ook Irene en Hans van wijkleercentrum Alles voor Elkaar blikken terug op een interessante workshop met de Veranderverhaal tool. Ze vonden het een creatieve manier om inzichtelijk te maken welke activiteiten je onderneemt en welke directe en hogere effecten dit creëert. 

Bekijk de video over de inzichten van wijkleercentrum Alles voor Elkaar

Hoe gebruik je de tool? 

Wil jij - net als het Tessa, Carola, Irene en Hans - zelf aan de slag met de Veranderverhaal tool? Je kunt de tool op twee manieren gebruiken: digitaal of geprint op papier. Als je de tool digitaal wilt gebruiken, kan dat via Mural. Mural is een digitale omgeving voor visuele samenwerking. Om Mural te gebruiken, heb je een laptop of computer met een internetverbinding nodig. De Veranderverhaal tool kun je ook op papier invullen. Deze printversie ziet er hetzelfde uit en is op dezelfde manier te gebruiken als de digitale versie. Je hebt pen, papier en post-its nodig. 

De voor-en nadelen van Mural 

De voordelen van Mural zijn onder andere dat je de tool met veel mensen kunt gebruiken, ieder vanuit zijn of haar eigen omgeving. Je kunt gemakkelijk aantekeningen weghalen of verschuiven. Daarnaast is het digitaal deelbaar, slaat Mural je voortgang automatisch op en kun je het resultaat later printen. Het nadeel van Mural is dat het gebruik even wennen is. 

De voor- en nadelen van de printversie 

Als je samen in een ruimte zit om het Veranderverhaal op te stellen, kan je makkelijk met z’n allen op post-its schrijven en plakken terwijl het gesprek gaande is. Het is makkelijk te gebruiken voor mensen die niet heel technisch zijn. Het nadeel van de printversie is dat het moeilijk is om te gebruiken wanneer niet iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt. Ook is dit moeilijker te delen met anderen: je kan natuurlijk een foto maken, maar ervaring leert dat kleine teksten dan moeilijk te lezen zijn. 

Aan de slag met de Veranderverhaaltool 

Wil jij aan de slag met de Veranderverhaal tool in een digitale omgeving? Vilans mailt jou graag een persoonlijke Mural-link. We raden je aan om de Mural Tutorial te bekijken. In deze korte video wordt uitgelegd hoe je kunt navigeren, in- en uitzoomen, hoe je post-its kunt plakken, verslepen en vergroten of verkleinen en hoe je deze van kleur verandert. 

Bekijk de Mural Tutorial

Wil je de tool als printversie gebruiken? Dan kun je de tool onderaan deze pagina downloaden. Print blad 1, 2 en 3 uit. De hulpbladen, 3a en 3b, zijn optioneel op te printen. Daarnaast heb je post-its in verschillende kleuren en pennen of stiften nodig. Het opstellen van je Veranderverhaal met deze tool duurt ongeveer 1 á 2 uur.

Hoeveel personen zijn er nodig om de tool in te vullen? 

Om de tool te gebruiken moeten er verschillende dingen gebeuren. Het is handig om taken tussen minimaal 4 en maximaal 8 personen te verdelen over de mensen die meedoen aan de sessie. Dit noemen we de rolverdeling. We raden de volgende rollen aan: 

  • Facilitator: één persoon die het gesprek start aan de hand van de vragen in de tool en die het gesprek herpakt wanneer het te ver afwijkt van het Veranderverhaal. 
  • Vragensteller: één persoon die je initiatief niet goed kent en vragen stelt, zodat mensen van het initiatief na moeten denken over hoe ze het initiatief overbrengen op anderen. 
  • Gesprekvoerder(s): 1-4 personen die bekend zijn met het initiatief en die willen meewerken aan het opstellen van het veranderverhaal. Het liefste een mix van initiatiefnemers, vrijwilligers, deelnemers en andere betrokkenen, zoals een sociaal werker en wijkagent. Hun taak is het beantwoorden van de vragen in de tool. 
  • Notulist: In een grote groep kunnen er diepe, lange gesprekken ontstaan. Een notulist (één persoon) legt verslag van de vergadering.