Eigen kracht en empowerment ervaren door cliënten uit de maatschappelijke zorg

Onderzoek door en onder cliënten van de maatschappelijke zorg in Noordwest-Veluwe. 'Op de eerste plaats ben ik mens'

26 mei 2014

(Ex-)cliënten met ervaringen in de maatschappelijke zorg hebben onderzocht hoe andere cliënten eigen kracht en empowerment in de maatschappelijke zorg ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat er nog weinig steun wordt ervaren vanuit de samenleving en dat mensen zich vrij alleen voelen in hun problemen. De relatie met de hulpverlener draagt daarentegen wel bij aan het ervaren van eigen kracht.

Het onderzoeksteam heeft zelf de uitkomsten van het onderzoek met elkaar bediscussieert. Zij hebben adviezen geformuleerd voor cliënten, gemeenten, zorgaanbieders en professionals: hoe kan de eigen kracht van deze doelgroep geoptimaliseerd worden?

Klik hier voor het rapport 'Eigen kracht en empowerment ervaren door cliënten uit de maatschappelijke zorg'.

Auteur
Onderzoeksteam Maatschappelijke Zorg Noordwest-Veluwe (onder begeleiding van Jennifer van Leur, projectleider)
Jaar
2014
Uitgever(s)
Zorgbelang Gelderland en GGZ Centraal
Type
Rapport
Pagina's
18